• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

zaterdag 6 augustus 2016

Nederland als Participatie Maatschappij

Minstens 25 Mensen Per Dag Worden Uit Hun Woning Gezet

huisuitzetting
In 2015 werden per dag gemiddeld 25 gezinnen of alleenstaanden uit hun huis gezet door gedwongen verkoop van hun woning of door opzegging van de huurovereenkomst van hun woonhuis door de woningbouwvereniging. Het gemiddelde van 25 ligt in werkelijkheid hoger omdat geen rekening is gehouden met gedwongen onderhandse verkopen, die niet apart geregistreerd worden.
Huurwoningen
Aedes komt over 2015 op 5.550 huisuitzettingen (5.900 in 2014). Meer dan 80% van de uitgezette huurders konden hun huur niet meer betalen, een andere reden van uitzetting was wietteelt (5%). Van deze huurders betaalden 57% een huur van 403 euro of meer. Aedes is de vereniging van woningcorporaties met 346 leden.
Koopwoningen
In 2015 komen meer dan 2.000 woningeigenaren in aanraking met executieveilingen waar hun huis gedwongen door de bank verkocht wordt (op basis van het rapport van Calcasa, p. 14)
Bij een executieverkoop wordt de woning op een veiling verkocht, hierbij ligt de transactieprijs meestal zo’ n 30% onder de marktprijs. Bij gedwongen onderhandse verkopen ligt dat gemiddeld 15% onder de marktprijs. Vaak zijn de hypothecaire leningen groter dan de marktwaarde zodat mensen met een forse restschuld blijven zitten.
Voor de voormalige hypotheekeigenaren blijft meestal een restschuld over, tenzij zij hun woning gekocht hebben met NHG garantie dan is namelijk kwijtschelding van de restschuld mogelijk.
Uit antwoord op kamervragen over executieveilingen en onderhandse verkopen blijkt dat in 2012 zo’n 4.500 onderhandse verkopen plaatsvinden. Als we dit zelfde aantal meenemen voor 2015 worden zelfs in totaal gemiddeld 37 mensen per dag uit hun huis gezet.
Iedere huisuitzetting is er een te veel. Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa heeft bepaald op 10 november 2014: “Voedsel, kleding en onderdak zijn een recht voor alle dakloze vreemdelingen” Het comité publiceerde de definitieve uitspraak over de klacht hierover van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit betekent dat deze uitspraak natuurlijk ook geldt voor dakloze Nederlanders! Met andere woorden de overheid is verplicht voor onderdak te zorgen, voor iedereen op het Nederlandse grondgebied.
Rob Vellekoop, 5 augustus 2016
steunDLMnieuws336x140


Geen opmerkingen:

Een reactie posten