• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 18 juli 2016

Schijn Democratie en Jorwert en Brussel

Te laat: Tweede Kamer vraagt nu pas naar gevolgen van EU-pensioenwet waar ze Klijnsma mee lieten instemmen

800px-Zetels_van_Tweede_Kamer
Foto: Edwtie / Wikimedia Commons
 

Als het kalf verdronken is, dempt men de put.
De EU-pensioenwet is een feit. Gisteren stemde staatssecretaris Jetta Klijnsma in met de maatregel, die de Nederlandse pensioengelden in gevaar brengt. Woensdag probeerde Pieter Omtzigt (CDA) de maatregel te stoppen met een motie die gesteund werd door alle partijen behalve VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Diezelfde partijen die Klijnsma haar gang lieten gaan, vragen nu opeens om meer informatie over de pensioenrichtlijn. Let wel: woensdag stelde Omtzigt voor om de richtlijn uit te stellen, en gingen die vier partijen niet akkoord. Maar nu steunen ze een verzoek van Henk Krol om meer informatie te ontvangen over de gevolgen van de richtlijn voor Nederland.
Beste Ik heb woensdag Klijnsma verzocht de EU pensioenwet donderdag van de EU agenda te halen. Ze weigerde. (1)
En omdat NL donderdag voorzitter was, had dat gemakkelijk gekund. Voorzitter gaat over de agenda. (2)
Hoe amateuristisch kun je zijn? Het is de taak van Kamerleden om een goed geïnformeerde stem uit te brengen, en de voor- en nadelen van een maatregel grondig te analyseren voordat ze een besluit maken. Het is compleet bizar dat VVD, PvdA, GroenLinks en D66 eerst weigerden om het goedkeuren van de richtlijn uit te stellen, en nu opeens om meer informatie vragen. De wereld op zijn kop: eerst moet je informatie inwinnen, pas dan moet je een keuze maken.
Was goed geweest als de Kamer en Kamerleden voor de stemming geweten hadden wat de effecten van nieuwe EU pensioenwet op NL zouden zijn! (2)

Het meest trieste is nog wel dat de gevolgen voor Nederland waarschijnlijk zeer groot zijn. De EU-pensioenrichtlijn IORP gaat over alle pensioenfondsen in Europa, maar treft Nederland het hardst. 60 procent van alle Europese pensioengelden zit namelijk in Nederlandse pensioenfondsen. Andere landen hebben namelijk lang niet zo’n uitgebreid stelsel als Nederland, of hebben fondsen die slechts deels gedekt zijn door kapitaal. De goedgevulde Nederlandse pensioenfondsen glippen ons nu door de vingers: de Nederlandse toezichthouder wordt buitenspel gezet omdat pensioenfondsen zich straks overal in de EU kunnen vestigen. De Europese Unie neemt de rol van toezichthouder over van de Nederlandse overheid, en het is nog maar de vraag hoe dat zal aflopen.Een signaal dat op een zeer slechte afloop wijst, is het feit dat Duitsland grotendeels is uitgezonderd van de maatregel. Terwijl de Nederlandse pensioenspaarpot wordt overgeleverd aan Brussel, houdt Duitsland zijn pensioengelden onder eigen beheer. De Duitsers kijken wel uit om zomaar hun appeltje voor de dorst aan de verkwistende EU in handen te geven. Maar onze pensioengelden komen in de greep van Brussel. Dankzij een luie, ongeïnformeerde Tweede Kamer en de vuile spelletjes van staatssecretaris Klijnsma worden straks honderden miljarden aan pensioengelden op het spel gezet.


Gelukkig zijn er ook nog integere politici zoals Pieter Omtzigt en de partijen die woensdag wél voor zijn motie stemden om de pensioenwet uit te stellen. Helaas lijkt het erop dat dit gevecht verloren is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten