maandag 20 juni 2016

Lodewijk Asscher en Irgoen Olei Holland

De NRC bericht:


4. DE LOBBY (2008-2014)

Belangenorganisaties en de Israëlische regering houden de druk erop.


Henoch Wasjberg is voormalig voorzitter van Irgoen Olei Holland (IOH), een vereniging van Nederlanders in Israël. Hij stuurde Verhagen in 2008 een brief die mede aanleiding gaf tot diens briefwisseling met Donner. Wajsberg protesteerde ook jarenlang bij de SVB en Kamerleden over het formele kortingsbeleid. Tegenover deze krant zegt hij: „Ik heb de zaak ook bij Rutte aangekaart, tijdens zijn bezoek aan Israël in 2013. Daar is zeker nota van genomen.” Wasjberg hield zich „intensief” met de zaak bezig. „Het korten is nooit gebeurd, maar het moest volgens de wet wel. Dus die dreiging hing steeds in de lucht.”Behalve IOH, het CIDI en de Israëlische regering is ook advocaat Ronnie Eisenmann nauw bij deze zaak betrokken. Lobbyorganisaties, politieke partijen en bewoners van bezet gebied vragen hem vanaf het begin om raad. „Israël zit hier erg mee in zijn maag”, aldus Eisenmann. „Dit is een heel gevoelige kwestie voor de Israëliërs.”Eisenmann begrijpt wel waarom Nederland gevoelig is voor de druk, en bang voor publiciteit. „Israël roept altijd heftige reacties op, voor en tegen. Israël is bovendien een bevriende natie.” Eisenmann vermoedt dat het ministerie de SVB daarom opdracht gaf de wet voor deze groep niet te handhaven.


Veelzeggend is dat deze Irgoen Olei Holland tegenover mij altijd heeft geweigerd de terroristische aanslagen van zionistische terroristen te veroordelen. Op woensdag 24 november 2010 schreef ik het volgende over deze radicale zionistische organisatie die sympathiseert met fascisten, het volgende: 


Irgoen Olei Holland 4


Henoch Wajsberg heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Irgoen Olei Holland 3" achtergelaten:


Attent gemaakt op de schrijfijver van deze blogger het volgende:
1. de doelstellingen, uitgangspunten, standpunten en activiteiten van de Irgoen Olei Holland zijn te vinden op de website van de IOH: www.ioh.co.il.
2. Mijn foto, die van de IOH website is afgehaald, dient van uw blogsite te worden verwijderd.
3. Alle door mij geschreven artikelen, die deels ook op de IOH website worden gepubliceerd, worden door mij ondertekend. Niet door mij ondertekende artikelen, zelfs als deze op (het Forum van) de IOH website (door anderen) zijn geplaatst en nu deel uitmaken van het archief, kunnen en mogen niet aan mij worden toegeschreven.
4. Ik heb geen enkele behoefte om na mijn vorige reactie en na dit bericht te corresponderen met het duo Jip en Janneke, ofwel: Stan en Sonja (overigens: interessante initialen).

Henoch Wajsberg, voorzitter Irgoen Olei Holland (IOH) Voorzitter Henoch Wasjberg,

Het spreekt voor zich dat als u zich stoort aan het feit dat uw portret op mijn weblog zichtbaar is, ik deze afbeelding onmiddellijk zal verwijderen. In punt 4 suggereert u dat critici van de zionistische terreur gelijkstaan aan SS-ers. Dat is nu jammer, want mijn vraag aan u die u weigert te beantwoorden was simpelweg:

Hoe staat de Irgoen Olei Holland als organisatie van voormalige Nederlanders tegenover de al jarenlang durende zionistische terreur tegen Palestijnse kinderen.

Ik stelde u die vraag ondermeer naar aanleiding van het feit dat uw organisatie een platform biedt voor het uitdragen van opvattingen die eerder bij de voornoemde SS passen dan bij een fatsoenlijke organisatie. De agenda van Irgoen Olei Holland vermeldt namelijk een bijeenkomst met Wiesje de Lange als enige spreekster. Mevrouw De Lange is een extremiste die de genocide van het Palestijnse volk bepleit, zoals u hieronder kunt lezen:

Over  'Erfdeel en oogappel - Israël in politiek en profetie' van Wiesje de Lange  schrijft dr. ir. J. van der Graaf in het Reformatorisch Dagblad:Wie haar kent van haar jarenlange publicaties in ”Christenen voor Israël” weet eigenlijk al wat er komt. Ze heeft zich de jaren door geprofileerd als de ideologe van de ultrarechtse beweging in Israël, die onverzoenlijk staat tegenover de Palestijnen. Dat Israël ook haar thuisland is en dat ze zich daarvan ook vanuit het Oude Testament rekenschap geeft, is begrijpelijk...In het vierde hoofdstuk ”Gedachten over gedenken” komt de klap op de vuurpijl. Aan de hand van de tekst „Gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan” (Deut. 25:17) wordt Amalek geduid als „de antisemiet” van alle tijden. Het tastbare Amalek wordt vandaag de dag belichaamd door de Palestijnen. „De voor Israël ontstellend schokkende confrontatie met de Palestijn ligt in zijn Amalekkarakter.” En dan is er voor de schrijfster maar één conclusie: „Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk.”  Hier ging bij mij het licht uit. Men hoeft mij niet te wijzen op de verderfelijke politiek van Palestijnse leiders, zoals die van Hamas, men hoeft mij ook niet te wijzen op de dreiging van de islam. Mijn solidariteit met Israël, (ook) op grond van de profeten, is voor mij onopgeefbaar. Echter zonder haatgevoelens jegens een volk dat ook een plek mag hebben onder Gods zon. Tot mijn verwondering permitteert ds. G. H. Abma zich een voorwoord in dit boek.AGENDA DETAILS 

Op di 14-12

aanvang 09:00 uurorganiseert IOH afd NE/Shate Netanya

Contact-ochtend
Na het ontbijt spreekt Wiesje de Lange over haar werk

in hotel Mitzpe Yam; eigen bijdrage: NIS 35


De Irgoen Olei Holland organiseert bijeenkomsten waarbij Wiesje de Lange 'over haar werk spreekt', werk waarin ze pleit voor de uitroeiing van de Palestijnse bevolking, waardoor naar het beloofde land geemigreerde joodse Nederlanders nog meer Lebensraum zullen hebben. In plaats van zich publiekelijk te distantieren van het fascistisch gedachtegoed van Wiesje de Lange maakt Irgoen Olei Holland er reclame voor. 

Ik constateer dat u hierop geen reactie wilt geven. Het punt is nu dat uw organisatie, Irgoen Olei Holland, op die manier sympathiseert met het gedachtegoed van de Joodse terroristische beweging Irgoen Zvai Leumi en mijn vraag is daarom toch: waarom? De vraag is ook waarom uw organisatie een platform biedt voor een ongefundeerde aanval op een vredelievende organisatie als Een Ander Joods Geluid. Waarom heeft dit ander joods geluid geen recht van bestaan? Bovendien is de vraag waarom in het bestuur van IOH iemand zit die in strijd met het internationaal recht in bezet gebied woont.

Desondanks luistert het VVD/CDA kabinet naar deze radicale organisatie waarvan voorzitter Henoch Wajsberg een vrouw met fascistische opvattingen aan het woord liet.

In de Bijbel komen twee personen voor die Henoch heten. Eén is de zoon van Kaïn. De ander is een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd.

In oude Arabische geschriften is Henoch de vader van de legendarische koning Kaju Marath (de Bijbelse Methusalah) die de koning van de aarde wordt genoemd. Deze Marath had alle kennis van de ware God uit de boeken van de profeet Idris (Henoch) gehaald.

1 opmerking:

Sonja zei

NRC over Asscher: "Maar uit een ‘vertrouwelijke beslisnotitie (pdf) – in handen van NRC – blijkt dat de vicepremier destijds juist ambtelijke voorstellen afwees die zich specifiek op oorlogsgetroffenen richtten. In plaats daarvan gaf hij opdracht een uitzonderingspositie te creëren voor alle AOW’ers in de door Israël bezette gebieden, oorlogsgetroffene of niet."

"Toch zochten voorgangers van Asscher vanaf 2004 al naar manieren om zonder publiciteit en medeweten van de Tweede Kamer AOW’ers in door Israël bezet gebied volledig te kunnen uitbetalen. Uit interne stukken blijkt dat opeenvolgende bewindslieden jarenlang druk voelden van een lobby van betrokkenen en de Israëlische regering. Die zoektocht bleef tien jaar vruchteloos."

Secret U.S. Military Bases

AFRICA ,  CHINA ,  EUROPE ,  FRANCE ,  GERMANY ,  GREAT BRITAIN ,  INTERNATIONAL ,  ISRAEL ,  LATIN AMERICA ,  MIDDLE EAST ,  RUSSIA ,  SE...