• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

dinsdag 31 mei 2016

Henk Hoflands Misdadige Opinies


In De Groene Amsterdammer van 25 mei 2016 stelt de meest geprezen opiniemaker van de gevestigde orde Henk Hofland ditmaal het volgende:

Verstandige kiezers denken dat president Trump een ramp zal zijn, maar het is mogelijk dat zij een minderheid zijn geworden. Amerika is veranderd, niet meer de machtigste natie ter wereld, maar wel een klassenmaatschappij in aanbouw, met groeiende ongelijkheid in welvaart, gezondheidszorg, rechtspleging. Onder de kiezers neemt het onbehagen toe, en dat wordt door Trump met zijn rauwe taal en optreden het best onder woorden gebracht. In dit opzicht is Amerika vergelijkbaar met Europa. Hier zijn de politieke partijen in verval, de bureaucratie woekert, de openbare orde kalft af, Brussel heeft zijn geloofwaardigheid verloren en er is geen politicus of partij die een overtuigende uitweg weet. Behalve de populisten die door een politieke toverkracht bezield lijken en daardoor steeds sterker worden. De tijd nadert dat de proef op de som wordt genomen.

Uit deze beweringen valt op te maken dat 'verstandige kiezers' in de VS op Hillary Clinton zullen stemmen, volgens Hofland in april 2015 'de ideale kandidaat' die, zoals algemeen bekend, als senator voor de illegale en desastreuze inval in Irak stemde, en die door 'verstandige kiezers' wordt gezien als een havik, een vrouw die tijdens 'one of the defining moments in this year’s long contest for the Democratic nomination, cited admiration of Henry Kissinger, one of her predecessors as secretary of state,' en 'one of the most destructive secretaries of state in modern history, whose actions in Cambodia created the preconditions for the genocide of 3 million people.' De goed geïnformeerde Amerikaanse journaliste Barbara Meyers wees er op 29 mei 2016 op dat:

The left-leaning press pounced on the story the next day, resurrecting old war crimes charges against President Richard Nixon’s national security adviser and secretary of state, the architect of the invasion and secret bombing of Cambodia and of a coup that toppled the democratically elected president of Chile, and a number of other alleged crimes worldwide.
http://www.truthdig.com/report/item/can_hillary_clinton_renounce_henry_kissinger_20160529


Kortom, de grijze eminentie van de polderpers suggereert dat Trump een groter gevaar voor de mensheid vormt dan zijn 'Hillary,' die een oorlogsmisdadiger als leermeester heeft. Er bestaat een geluidsband waarop te horen is hoe Kissinger opdracht geeft tot een 

'massive bombing campaign in Cambodia' against 'anything that moves.'

Given this shameful record, it’s no wonder that Kissinger is used to being called a war criminal.

In 2001, French Judge Roger Le Loire issued a warrant to have Kissinger appear before his court. When the French served Kissinger with his summons at the Ritz Hotel in Paris, Kissinger fled the country.

More indictments followed in Spain, Argentina, and Uruguay. In 2001 the family of General René Schneider, the assassinated commander in chief of the Chilean army, even filed a civil suit against him in Washington.

'Kissinger should have the door shut in his face by every decent person and should be shamed, ostracized, and excluded,' the late writer Christopher Hitchens once fumed. Rather than doting on the man, Hitchens suggested, 'why don’t you arrest him?'

Kissinger probably won’t ever be tried for war crimes, at least not in the United States. But we can show — with words and banners — that some people remember his crimes,

aldus Medea Benjamin, één van de oprichters van ondermeer de mensenrechten-organisatie Global Exchange en auteur van Drone Warfare: Killing by Remote Control (2012).

Maar in de ogen van de 'beste journalist' van de twintigste eeuw -- althans volgens zijn volgelingen -- tellen dit soort futiliteiten geen rol. De miljoenen slachtoffers van Kissinger's beleid behoren tot de categorie 'collateral damage,' oftewel 'bijkomende schade,' dus verwaarloosbaar. De misdadige mentaliteit van de hoogbejaarde Hofland wordt nog altijd door de 'politiek-literaire elite' in Nederland hogelijk gewaardeerd. Niet voor niets beschouwen ze zich als een 'elite,' met haar eigen ondoorgrondelijke noblesse oblige


Geen opmerkingen:

Een reactie posten