• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

dinsdag 31 mei 2016

Henk Hoflands Misdadige Opinies 2

In De Groene Amsterdammer van 25 mei 2016 stelt de meest geprezen opiniemaker van de gevestigde orde Henk Hofland ditmaal het volgende:

Verstandige kiezers denken dat president Trump een ramp zal zijn, maar het is mogelijk dat zij een minderheid zijn geworden. Amerika is veranderd, niet meer de machtigste natie ter wereld, maar wel een klassenmaatschappij in aanbouw, met groeiende ongelijkheid in welvaart, gezondheidszorg, rechtspleging. Onder de kiezers neemt het onbehagen toe, en dat wordt door Trump met zijn rauwe taal en optreden het best onder woorden gebracht. In dit opzicht is Amerika vergelijkbaar met Europa. Hier zijn de politieke partijen in verval, de bureaucratie woekert, de openbare orde kalft af, Brussel heeft zijn geloofwaardigheid verloren en er is geen politicus of partij die een overtuigende uitweg weet. Behalve de populisten die door een politieke toverkracht bezield lijken en daardoor steeds sterker worden. De tijd nadert dat de proef op de som wordt genomen.

Wanneer Hofland beweert dat 'verstandige kiezers denken dat president Trump een ramp zal zijn, maar het is mogelijk dat zij een minderheid zijn geworden,' dan suggereert de hoogbejaarde opiniemaker evenveel als hij verzwijgt. Wat een geïnformeerde lezer in dit verband meteen opvalt is dat de buitenland commentator van de Nederlandse 'politiek-literaire elite' angstvallig verzwijgt dat al meer dan een halve eeuw lang rond de 45 procent van de kiezers in 's werelds zwaarst bewapende 'democratie' niet meer stemt tijdens de presidentsverkiezingen en bijna tweederde niet meer komt opdagen tijdens tussentijdse Congresverkiezingen, aangezien deze stemgerechtigden weten dat stemmen geen enkele zin heeft omdat, zoals oud-president Carter in 2015 opmerkte, de VS een 'Oligarchy' is 'With Unlimited Political Bribery.' 

Waarom blijven Henk Hofland en zijn zelfbenoemde 'elite' dit relevante feit verzwijgen? Het antwoord is eenvoudigweg: omdat hij als spreekbuis van het establishment wordt betaald de zorgvuldig gekoesterde mythen in stand te houden, en ze niet in gevaar te brengen. Voor hen geldt dat ook de belastingbetalende Amerikaanse burgers die weigeren deel te nemen aan een poppenkast behoren tot een quantité négligeable. Vandaar ook dat Hofland suggereert dat zijn 'Hillary,' zoals hij de mededingster naar het presidentschap zo amicaal noemt, de 'ideale kandidaat' voor de 'verstandige kiezers.' In werkelijkheid bestaat er 'only one party in the United States, the Property Party… and it has two right wings: Republican and Democrat,' aldus de befaamde Amerikaanse auteur Gore Vidal. Ook dat verzwijgen Hofland en zijn collega-propagandisten van de mainstream-pers. Even misleidend is zijn opmerking dat de VS 'een klassenmaatschappij in aanbouw,' is 'met groeiende ongelijkheid in welvaart, gezondheidszorg, rechtspleging.' De VS is vanaf het allereerste begin een 'klassenmaatschappij' geweest. Zo stellen twee Amerikaanse onderzoekers over de 'Founding Fathers' dat deze 


politicians were some of the wealthiest property owners in the United States, slave holders, well-known lawyers and merchants. James Madison, credited as being the 'father' of the Constitution, wrote in The Federalist Papers #10: 'Democracies have ever been... incompatible with... the rights of property... [because it would threaten] the unequal distribution of property.' The founders were concerned with 'the excess of democracy' as one delegate to the convention said. The new Constitution put property rights ahead of human rights.

The 'founders' proposed a new system of national power that discouraged the 'American demos,' removed people from the councils of government and reduced the power of states. The Constitution favored elite rule and protection of property. It established a republic in which courts protected minority rights and property rights from majority sentiment, and government power was limited.

Beperkt men zich tot de vier presidenten van wie de portretten uit het graniet van Mount Rushmore zijn gehouwen, dan valt er over hun houding ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners van de VS het volgende te melden: 

The founding fathers on that rock shared common characteristics. All four valued white supremacy and promoted the extirpation of Indian society. The United States' founding fathers were staunchly anti-Indian advocates in that at one time or another, all four provided for genocide against Indian peoples of this hemisphere.

George Washington...

In 1779, George Washington instructed Major General John Sullivan to attack Iroquois people. Washington stated, 'lay waste all the settlements around... that the country may not be merely overrun, but destroyed.' In the course of the carnage and annihilation of Indian people, Washington also instructed his general not 'listen to any overture of peace before the total ruin of their settlements is effected.' (Stannard, David E. AMERICAN HOLOCAUST. New York: Oxford University Press, 1992. pp. 118-121.)

In 1783, Washington's anti-Indian sentiments were apparent in his comparisons of Indians with wolves: 'Both being beast of prey, though they differ in shape,' he said. George Washington's policies of extermination were realized in his troops behaviors following a defeat. Troops would skin the bodies of Iroquois 'from the hips downward to make boot tops or leggings.' Indians who survived the attacks later re-named the nation's first president as 'Town Destroyer.' Approximately 28 of 30 Seneca towns had been destroyed within a five year period. 

Thomas Jefferson...

In 1807, Thomas Jefferson instructed his War Department that, should any Indians resist against America stealing Indian lands, the Indian resistance must be met with 'the hatchet.' Jefferson continued, 'And... if ever we are constrained to lift the hatchet against any tribe,' he wrote, 'we will never lay it down till that tribe is exterminated, or is driven beyond the Mississippi.' Jefferson, the slave owner, continued, 'in war, they will kill some of us; we shall destroy all of them.' 

In 1812, Jefferson said that American was obliged to push the backward Indians 'with the beasts of the forests into the Stony Mountains.' One year later Jefferson continued anti-Indian statements by adding that America must 'pursue [the Indians] to extermination, or drive them to new seats beyond our reach.' 

Abraham Lincoln...

In 1862, President Abraham Lincoln ordered the execution, by hanging, of 38 Dakota Sioux prisoners in Mankato, Minnesota. Most of those executed were holy men or political leaders of their camps. None of them were responsible for committing the crimes they were accused of. Coined as the Largest Mass Execution in U.S. History. (Brown, Dee. BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE. New York: Holt, Rinehart, Winston, 1970. pp. 59-61)

Theodore Roosevelt...

The fourth face you see on that 'Stony Mountain' is America's first twentieth century president, alleged American hero, and Nobel peace prize recipient, Theodore Roosevelt. This Indian fighter firmly grasped the notion of Manifest Destiny saying that America's extermination of the Indians and thefts our their lands 'was ultimately beneficial as it was inevitable.' Roosevelt once said, 'I don't go so far as to think that the only good Indians are dead Indians, but I believe nine out of ten are, and I shouldn't like to inquire too closely into the case of the tenth.' (Stannard, Op.Cit.)

The apathy displayed by these founding fathers symbolize the demoralization related to racial superiority. Scholars point toward this racial polarization as evidence of the existence of Eugenics.

Eugenics is a new term for an old phenomena which asserts that Indian people should be exterminated because they are an inferior race of people. Jefferson's suggestion to pursue the Indians to extermination fits well into the eugenistic vision. In David Stannard's study American Holocaust, he writes: 'had these same words been enunciated by a German leader in 1939, and directed at European Jews, they would be engraved in modern memory. Since they were uttered by one of America's founding fathers, however... they conveniently have become lost to most historians in their insistent celebration of Jefferson's wisdom and humanity.' Roosevelt feared that American upper classes were being replaced by the 'unrestricted breeding' of inferior racial stocks, the 'utterly shiftless,' and the 'worthless.' 
  
Kortom, door de feiten te verzwijgen weet Hofland zijn onwetend publiek van De Groene Amsterdammer een rad voor ogen te draaien, en wordt hij nog steeds in de polder als een groot licht gezien. Zijn stellige bewering dat 'Onder de kiezers het onbehagen toe[neemt],' blijft in zoverre misleidend dat dit verschijnsel, gezien de lage opkomstcijfers, al meer dan 50 jaar manifest is, zonder dat Hofland en de zijnen hier ooit een serieuze analyse aan hebben besteed. Integendeel, ze doen er alles aan dit zo geheim mogelijk te houden, om zodoende de schijn hoog te kunnen houden dat de VS een democratie is. Wat te doen met deze zwendelaars?   


In het Letterkundig Museum in Den Haag heeft journalist, columnist en essayist Henk Hofland vanmiddag de P.C. Hooftprijs 2011 in ontvangst genomen. Aan de oeuvreprijs, dit jaar bestemd voor het essay, is een bedrag van 60.000 euro verbonden. Hofland noemde de prijs 'een onvergelijkelijke erkenning.'Geen opmerkingen:

Een reactie posten