Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober 25, 2015 weergeven

Vluchtelingenstroom 13

Het is karakteristiek voor Rusland en iets wat het zeer beslist van het Westen onderscheidt dat men daar nooit een belangrijke invloedrijke bourgeois-ideologie heeft aangetroffen, welke ideologie er ook nooit zou komen. De Russische gedachte van de negentiende eeuw zou altijd sociaal getint zijn. 
Voor het Russische volk en de intelligentsiais het collectief altijd belangrijker geweest dan het individu, dat in het westerse denken centraal staat. In zijn boek Het Russische Denken in de Negentiende en Twintigste Eeuw, in 1947 in een Nederlandse vertaling verschenen, wees de Russische filosoof Nicolai Berdjajew erop dat 
[t]oen bij ons in de tweede helft van de negentiende eeuw de linkse intelligentsia haar definitieve vorm kreeg, zij tevens karaktertrekken [verkreeg] die sterk herinneren aan die van een monnikenorde. Hier openbaarde zich die diepe, rechtgelovige grondtrek van de Russische ziel: bevrijding uit de wereld die in het kwaads ondergedompeld, ascese, bereidheid, bereidheid tot h…

George Monbiot

Nothing to See Here 30th October 2015 617 In the greatest environmental disaster of the 21st Century (so far), Indonesia has been blotted out by smoke. And the media. By George Monbiot, published in the Guardian 30th October 2015 I’ve often wondered how the media would respond when eco-apocalypse struck. I pictured the news programmes producing brief, sensational reports, while failing to explain why it was happening or how it might be stopped. Then they would ask their financial correspondents how the disaster affected share prices, before turning to the sport. As you can probably tell, I don’t have an ocean of faith in the industry for which I work. What I did not expect was that they would ignore it. A great tract of the Earth is on fire. It looks as you might imagine hell to be. The air has turned ochre: visibility in some cities has been reduced to 30 metres. Children are being prepared for evacuation in warships; already some have choked to death. Species are going up in smoke at…

Russia in the Middle-East 26

Russia in Syria: Air strikes pose twin threat to Turkey by keeping Assad in power and strengthening Kurdish threat The country is finding itself increasingly at odds with the US, Russia and Iran over developments in the conflict Patrick Cockburn Istanbul  @indyworldThursday 29 October 20154 comments