Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november 17, 2013 weergeven

Dump Veolia

homepetitieslokettennieuwshelp zoek:  132 ondertekeningen Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland
De zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg zijn doende hun openbaar busvervoer openbaar aan te besteden. Een van de gegadigden is de multinational Veolia. Tegen dat bedrijf loopt echter een internationale boycot. Veolia is doelwit van protesten vanwege zijn rol in de Israelische bezetting en kolonisatie van de Palestijnse Westoever inclusief Oost-Jeruzalem. Het bedrijf heeft er belangen in het vervoer tussen Israël en de illegale nederzettingen in bezet gebied, en in de afvalverwerking ten bate van de nederzettingen. Vanwege deze misdragingen hebben wereldwijd talloze steden (oa. Londen en St. Louis), regio's en instellingen Veolia de deur gewezen. In Nederland gebeurde dit door onder andere de stadsregio's Utrecht en Den Haag. Nu probeert Veolia voet aan de grond te krijgen in de zuidelijke provincies. Als Veolia zou worden gecontracteerd worden de burgers daar straks vervoerd d…

NSA en Nederland

De NRC bericht:

Document Snowden: Nederland al sinds 1946 doelwit van NSAFoto Corbis door  BINNENLAND Nederland is tussen 1946 en 1968 afgeluisterd door de Amerikanen. Een document van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, dat is ingezien door NRC, levert daarvoor het onomstotelijke bewijs. Uit het stuk blijkt niet of het afluisteren na 1968 is opgehouden. In het document staat ook dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA verborgen wil houden dat Nederland is afgeluisterd. Officiële documenten die aantonen dat Nederland een doelwit is, mogen niet worden gepubliceerd omdat Amerika vreest dat publicatie de relatie met de bevriende natie Nederland in gevaar brengt. OOK ANDERE BEVRIENDE NATIES VANAF 1946 AFGELUISTERD
Lees verder: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/23/nederland-sinds-1946-doelwit-van-nsa/?utm_source=email&utm_campaign=nieuwsbrief-20131123&utm_content=Binnenland&utm_term=topfoto

Killing John Kennedy 2

Sean Ledwith looks behind the mythology on the 50th anniversary of John F Kennedy's assassination 50 years since the assasination of John F Kennedy November 22nd of this year marks the 50th anniversary of the assassination of the 35th President of the US, John Kennedy. TV and radio schedules are already filling up with sensationalist and speculative documentaries exploring the circumstances of his death in Dallas. We can also expect a plethora of newspaper and magazine articles mourning the alleged loss of American liberalism's fallen hero and how the US would be a different and better place today if he had lived. Horror writer, Stephen King's latest novel,11/22/63, is written in this vein of misplaced nostalgia. The plot revolves around a time-travel attempt to prevent Kennedy's assassination and avert the tumultuous history of the rest of the 1960s: 'Or what about Vietnam? Johnson was the one who started all the insane escalation.  Kennedy might have changed his mi…

Killing John Kennedy

16 Mind-Blowing Facts About Who Really Killed JFK By Carl Gibson, Reader Supported News 22 November 13
overnment documents declassified after the passage of the JFK Records Act in 1992 prove that the official narrative is bullshit. There is overwhelming evidence implicating the CIA and other United States intelligence agencies, as well as top military officials and corporate entities, in a complex plot to stage a coup against a president who rebelled against their wishes. Many of the facts revealed in this article were gleaned from the book "JFK and the Unspeakable," by Jim Douglass, which has recently been endorsed by Robert F. Kennedy Jr. I use Douglass's book as a main source, as all of his facts are documented in over 100 pages of endnotes, citing declassified government documents contained in the National Archives building in Maryland, which are available to the public. 1. Eisenhower warned us of the "military-industrial complex" just before Kennedy took of…

De Mainstream Pers 82

Assange is – laten we het hopen – het voorbeeld van de klokkenluider, iemand die gedreven door zijn gevoel voor rechtvaardigheid, de misstanden aan de kaak wil stellen. Hoe dan ook, ze vullen een hiaat, althans gedeeltelijk. Dat hiaat is mede ontstaan doordat de gebruikelijke onderzoeksjournalistiek er de laatste tientallen jaren niet op vooruit is gegaan. Hoe langer hoe meer zijn dag- en weekbladen zich gaan bezighouden met minder moeilijke zaken, entertainment, roddel, sport, in plaats van het ‘hinderlijk volgen’ van de gezagsdragers. Daarbij is het principe dat die mensen nu eenmaal nooit te vertrouwen zijn. De gedrukte pers, in het gedrang geraakt door de nieuwe media, heeft een lange periode van opleuking achter de rug. Maar het publieke wantrouwen is gebleven, misschien zelfs gegroeid. Stel je voor dat we acht jaar geleden een WikiLeaks hadden gehad, terwijl met leugens en vergissingen de aanval op Irak werd voorbereid (en onze medeplichtigheid daaraan). Had de wereldgeschiedenis…