Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus 18, 2013 weergeven

NOS Propaganda

'Druk op Obama neemt toe'? Vanuit de hele wereld?  Nee. De druk komt  vooral van de kant van politici uit de VS en Europa, de oude koloniale machten die het westerse militair industrieel complex steunen en die de afgelopen decennium zo'n grote chaos hebben veroorzaakt in het Midden Oosten. En dan nu die propaganda voor nog meer geweld. 
'Druk op Obama neemt toe'? De wereld kent toch de Verenigde Naties. Waarom zou het Amerikaanse militair industrieel complex de orde in de wereld moeten handhaven? Daar hebben we toch de VN voor? Het is weer eens een helder voorbeeld van de wijze waarop de westerse mainstream media denken over het internationaal recht en de internationale orde. Is Obama 's wereld's hoogste instantie? En wie heeft hem dat gemaakt?  De wereldgemeenschap? Beste collega's van de NOS, denk toch eens een keer na voordat jullie propaganda verspreiden. Doe eerst je huiswerk. Laat je niet weer gebruiken zoals voorafgaand aan de illegale inval in Ir…

Groen Links Steunt Militair Industrieel Complex

Na alle chaos die het Westen in het Midden Oosten heeft veroorzaakt. Links heeft geen alternatief meer. Let op, dit is GroenLinks die zogenaamd uit humanitaire overwegingen van mening is dat het westerse militair industrieel complex met maximaal geweld moet optreden. Kijk uit voor dit slag fanatici.
GL: ingrijpen Syrië onvermijdelijkzaterdag 24 aug 2013, 12:55 (Update: 24-08-13, 17:05)
Bram van OjikANP Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik is de fase van diplomatieke oplossingen voor Syrië voorbij. Hij gaat ervan uit dat er van buitenaf wordt ingegrepen in het Arabische land, waar al twee jaar een burgeroorlog heerst. "We moeten er op voorbereid zijn dat geweldopties aan de orde zijn. En ik denk dat we daar zelfs niet meer aan ontkomen'', zei Van Ojik in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Volgens de fractievoorzitter draait de discussie over Syrië de komende weken om de vraag hoe er wordt ingegrepen, wie er ingrijpt en wat het mandaat is. Rode lijn  "Ik denk …

Dreigende Nieuwe Amerikaanse Terreur

Na de gruwelijke Amerikaanse terreur in Vietnam, Irak, Afghanistan en Libie bericht de westerse mainstream media met een vanzelfsprekendheid over dreigend geweld die ronduit verbijsterend is. Met welk recht dreigt de VS met een overmaat van geweld om in het Midden Oosten in te grijpen? Vooralsnog niet volgens het internationaal recht. Vanwaar die vanzelfsprekendheid van de journalistieke lakeien?


Oorlogsschepen VS naderen Syrië24/08/13, 10:08  − bron: AP VN-vertegenwoordiger Angela Kane in Syrië © afp. De USS Ramage. Amerikaanse oorlogsschepen trekken dichter naar Syrië toe nu president Obama het Pentagon opdracht heeft gegeven de militaire opties te bekijken voor de Verenigde Staten in Syrië. De berichten dat Syrië chemische wapens tegen burgers heeft ingezet zijn de reden dat deze stap wordt genomen, zei de Amerikaanse minister van defensie Chuck Hagel. http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3497891/2013/08/24/Oorlogsschepen-VS-naderen-Syri-euml.dhtml?utm_source=dailyne…

Aukje van Roessel en De Groene

Aukje van Roessel? Minister Asscher 'Moedig'?
Is De Groene Amsterdammer een goed weekblad? De mij verder onbekende opiniemaakster Aukje van Roessel schrijft deze week in een commentaar in De Groene:
Minister Asscher steekt terecht zijn nek uit
En stelt dat
het moedig [is] te noemen dat minister Asscher de negatieve gevolgen van het vrij werkverkeer op de politieke agenda wil krijgen, in Brussel en daarmee dan ook in Den Haag.
Waarom het vergeefse verzoek om een cosmetische verandering aan te brengen om het failliete neoliberale beleid overeind te houden ‘moedig’ is, blijft onduidelijk. 'Zijn nek uitsteken' betekent een risico lopen. Welk risico loopt minister Asscher zolang hij het neoliberale bezuinigingsbeleid blijft uitvoeren? Het enige dat hieruit duidelijk wordt is dat in de Nederlandse media kritisch links niet meer bestaat. Er is alleen nog maar mainstream, zelfs bij een voormalig links weekblad als De Groene Amsterdammer. En dit, in tegenstelling tot de grote cultuu…

Henk Hofland en De Groene

'het vredestichtende westen' in actie in Irak.

Ik hoorde iemand vanavond verklaren dat De Groene Amsterdammer een goed blad was. Ik vernam het met enige verbazing. Maar omdat ik weet dat de Nederlandse intelligentsia niet verder komt dan wat navelstaren was mijn verbazing snel voorbij. De poldermens wil bevestigd worden in zijn eigen onnozelheid. Pagina 7 van De Groene nummer 29. Henk Hofland, de nestor van de Nederlandse mainstream opiniemakers, schrijft letterlijk over 'het vredestichtende Westen' dat door 'populististisch alarmisme' niet meer zoals vroeger in Vietnam en naderhand in Afghanistan en Irak nu met een maximum aan geweld in Syrie ongestoord miljoenen slachtoffers kan maken. Iemand die nu nog durft te schrijven dat het Westen 'vredestichtend' is, toont publiekelijk dat hij een gevaarlijke dwaas is. En degenen die hem onweersproken een platform geven zijn zo mogelijk nog dwazer en gevaarlijker. Dit voor degene die De Groene Amsterdammer pree…

Dirk Wiersma

Ik heb net het fotoboek Afterglow. Impressions of Age and Wear van Dirk Wiersma gekocht. Schitterend.


http://www.afterglowthebook.com/nl/


Bij boekhandel Pantheon, vlakbij het Waterlooplein, in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt is een tentoonstelling van Wiersma's werk te bezichtigen.NRC Geschiedschrijving

Dit is geschiedschrijving op zijn NRC's:

In de afgelopen twaalf jaar drukte hij nadrukkelijk zijn stempel op The Big Apple. De criminaliteit daalde spectaculair en hij probeerde de stad gezonder te maken met een rookverbod in openbare ruimtes en het verbannen van grote bekers frisdrank, maar ook door te stimuleren dat meer mensen de fiets pakken. Met het aanpakken van armoede was hij minder succesvol: aan het eind van 2011 leefde meer dan een vijfde van de New Yorkers onder de armoedegrens; 50.000 inwoners, onder wie 20.000 kinderen, zijn dakloos.

http://www.nrc.nl/longreads/2013/08/22/hoe-laat-burgemeester-bloomberg-new-york-achter/
Verzwegen wordt dat Bloomberg burgemeester werd dankzij het feit dat hij als miljardair het meeste geld voor zijn verkiezingscampagne kon uittrekken. 
Deze neoliberale rijke die 'nadrukkelijk zijn stempel op' New York drukte, zorgde ervoor dat zijn beleid eindigde in een schrikbarend toegenomen aantal armen, een feit dat door de NRC wordt verkoc…

Smithsonian Magazine

Minister Asscher's Toneelstukje 8

Vorige week berichtte de Volkskrant:


De Europese Unie moet nieuwe regels maken om de uitwassen van het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. De volksverhuizing vanuit Oost-Europa naar het Westen heeft een 'ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in rijkere EU-landen'. Hun werk en inkomen worden bedreigd door nieuwkomers, die veel lagere lonen gewend zijn en de welvaartsstaat nog niet goed kennen. Dit schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en de Engelse publicist David Goodhart in een ingezonden stuk in de Volkskrant en de Britse krant The Independent. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3493705/2013/08/17/Asscher-bescherm-Nederlandse-werknemers-tegen-invasie-Oost-Europa.dhtml
Dit verzoek is vergeefs omdat het indruist tegen 
een van de belangrijkste pijlers van het Europese beleid: het vrije verkeer van personen en goederen. 
zoals de HP terecht opmerkt. Het enige effect is dat 
Asscher met zijn buitenlandersstandpu…