Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari 27, 2013 weergeven

Ko Colijn. Professor 13

'15-02-2003
Door Ko Colijn

Het voortbestaan van de Navo staat plotseling op het spel. En dat van de Veiligheidsraad en de Europese eenheid op buitenlands-politiek gebied. Alles hangt af van Blix.

Het ging het afgelopen halfjaar om de ontwapening van Irak. Maar sinds afgelopen weekend zijn de Navo, de Europese Unie en de Verenigde Naties zelf ineens de belangrijkste kwestie geworden. En, nog ongelooflijker, deze driedubbele crisis brak uit nadat nota bene de ''duif'' Colin Powell op 5 februari in de Veiligheidsraad een stapel 
belastende feiten over Saddam Hoessein op tafel had gelegd.'

http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Irak-de-Olympus-schudt.htm
En nu de werkelijkheid:
A Senate report on intelligence failures would later detail the intense debate that went on behind the scenes on what to include in Powell's speech. State Department analysts had found dozens of factual problems in drafts of the speech. Some of the claims were taken out, but others were left …

'Deskundigen' 98

De waarheid omtrent de wereld, zei hij, is dat alles mogelijk is… Het heelal is geen afgebakende ruimte en de orde erin wordt niet begrensd door enige mogelijkheid in het ontwerp om iets wat in één gedeelte bestaat in een ander gedeelte te herhalen. Zelfs in onze eigen wereld bestaan er meer dingen buiten ons weten dan erbinnen, en de orde die je in de schepping ziet is de orde die je er zelf in hebt gestopt, als een touwtje in een doolhof, zodat je er niet in verdwaalt. Want het bestaan kent zijn eigen orde, en geen menselijk verstand kan die orde bevatten, omdat het verstand zelf ook maar een feit onder de feiten is. Cormac McCarthy. Meridiaan van Bloed. 1985

De Verlichting is bedacht in Europa, maar Amerika heeft het uitgevoerd, als real life experiment. Geert Mak in Vrij Nederland. 3 november 2012.
There's no such thing as life without bloodshed… I think the notion that the species can be improved in some way, that everyone could live in harmony, is a really dangerous idea. Those …

Ko Colijn. Professor 12

Sonja31 januari 2013 19:31:00 CET Nederlandse 'deskundigen' in 'Aanval Israël op Syrië is logisch': Ko Colijn en Leo Kwarten, lees en huiver.
Ha fijn, daar hebben we hem weer, Ko Colijn, op herhaling, als opiniemaker opnieuw net als in 2003, volop bereid ons weer een nieuwe oorlog in te loodsen. Altijd klaar om westerse terreur te steunen. Dankzij zijn oppportunisme en conformisme is hij nu zelfs een heuse professor en directeur geworden.
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/search?q=ko+colijn
'Colijn denkt dat de gevolgen wel zullen meevallen.' Iets soortgelijks dacht Ko Colijn aan de vooravond van de illegale Amerikaanse inval in Irak. Toen zat hij er flink naast, en nu de komende jaren opletten of deze vorstelijk gefinancierde Atlanticus eens een keer gelijk krijgt.  

'15-02-2003
Door Ko Colijn

Het voortbestaan van de Navo staat plotseling op het spel. En dat van de Veiligheidsraad en de Europese eenheid op buitenlands-politiek gebied. Alles hangt af van Blix.

Het …

'Deskundigen' 97

Indians walk softly and hurt the landscape hardly more than the birds and squirrels, and their brush and bark huts last hardly longer than those of wood rats, while their more enduring monuments… vanish in a few centuries. How different are most of those of the white man… roads blasted in the solid rock, wild streams dammed and tamed and turned out of their channels and led along the sides of canons and valleys to work in mines like slaves… Long will it be ere these marks are effaced, though Nature is doing what she can… patiently trying to heal every raw scar. John Muir. 1869
You ask me to plow the ground. Shall I take a knife and tear my mother’s bosom? Then when I die she will not take me to her bosom to rest. You ask me to dig for stones! Shall I dig under her skin for her bones? Then when I die I cannot enter her body to be born again. Wovoka. Religieuze leider van Paiute indiaan. 1856-1932
Als je invloed en macht wilt hebben, moet je groots zijn. Dat is iets wat we in Europa van ze …