Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart 25, 2012 weergeven

Hans van den Doel

In mijn koffiehuis las ik zojuist een VK-artikeltje over wijlen Hans van den Doel, een sociaaldemocratische econoom, die links begon en rechts eindigde. Onder de kop 'Dwarse denker in de PVDA en een kleurrijke econoom,' wordt Van den Doel als volgt geciteerd:


 'Ik ben nog steeds overtuigd dat als werknemers moeten kiezen tussen meer poen of meer werkgelegenheid, sociale zekerheid en gemeenschapsvoorzieningen, zij voor het laatste kiezen.'


Dat was vooral ook zijn eigen mening en illustreert het failliet van de sociaaldemocratie op een scherpe manier. Waarom? Wel, omdat deze zogeheten 'kleurrijke econoom' een schijntegenstelling schiep. Arbeiders hadden en hebben nog steeds niet de mogelijkheid om te kiezen tussen meer poen of meer werk. Dat wordt bepaald door de economische elite, braaf bijgestaan door sociaaldemocratische, christelijke en liberale politici. Dat blijkt   andermaal nu veel werk is verplaatst naar landen waar arbeiders nog minder 'poen' kri…

Auke Bijlsma 2

Bij de dood van Auke Bijlsma. Een uitspraak van Tony Judt:
'I don't think intellectuals do very well talking about the need for the world to be democratic, or the need for human rights to be better respected worldwide. It's not that the statement falls short of the desirable, but it contributes very little to either achieving its goal or adding to the rigor of the conversation... Democracies corrode quite fast; they corrode linguistically, or rhetorically, if you like -- that's the Orwellian point about language. They corrode because most people don't care very much about them. Notice that the European Union, whose first parliamentary elections were held in 1979 and had an average turnout of over 62 percent, is now looking to a turnout of less than 30 percent, even though the European Parliament matters more now and has more power.'

Auke Bijlsma

Auke tijdens de laatste Kerstmaaltijd.
Ik verneem net dat  Auke Bijlsma gestorven is, een goede vriend van me. Ooit vertelde hij me terwijl we over de Waddenzee uitkeken:


'DatkijkenoverdeWaddenroeptbijmijaltijdveelemoties op.Daarkaniktranenvanindeogenkrijgen.Dezeediealmaarhaargang gaat,iederesecondeandersis.Hetiseenprivilegeomernaartekijkenenerzonuendanoverheente varen.Alsjejeeraanovergeeft,gajeerhelemaalinop.Dat voelikookalsikhierinderichtingvandeondergaandezon zwem. Jebent volledigafhankelijkvanhetwater.Jemagerin zwemmen,maarjemoetaltijdopletten,hetiseenoerkracht. IkbenweleensvanDen

James Peck. Ideal Illusions

26 maart 2012 - 14.00-17.00
Symposium Human Rights: Ideal Illusions?Movies that Matter / Amnesty InternationalDen Haag, Theater aan het Spui

Hoe zetten regeringen de mensenrechten in om hun eigen politieke en economische belangen veilig te stellen? Hoe proberen de protestbewegingen in het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten om ware democratie, gelijkheid en mensenrechten na te streven?
Deze en andere vragen worden behandeld tijdens het symposium. Inleiders zijn James Peck en Marianne Maeckelbergh. Peck is hoogleraar aan New York University. Hij is auteur van 'Ideal Illusions', waarin hij beschrijft hoe Amerikaanse regeringen de mensenrechten zijn gaan gebruiken als ideologisch wapen.
Marianne Maeckelbergh doceert culturele anthropologie en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze onderzoekt de anthropologie van globalisering, democratie en sociale bewegingen.
Het symposium is onderdeel van het filmfestival Movies that Matter

Een lang interview met James Peck kunt u…