vrijdag 11 mei 2012

ChristenUnie en Porno 2


Nogmaals:


'PORNOWETHOUDER KRIJGT 3 TON MEE

Gemeente Oldebroek aan handen en voeten gebonden door wachtgeldregeling. Albert Kok (ChristenUnie) profiteert

De begin dit jaar opgestapte wethouder Albert Kok (ChristenUnie) krijgt 282.000 euro mee van de gemeente Oldebroek. Kok heeft recht op vier jaar wachtgeld, zegt het college van Burgemeester en Wethouders. Dit terwijl hij gedwongen werd op te stappen, omdat hij op kantoor sekswebsites bekeek. Dat schrijft De Stentor.
Het wachtgeld voor Kok wordt betaald uit de algemene reserve van de gemeente. De oud-wethouder (59) ontvangt het eerste jaar een vergoeding van tachtig procent van zijn laatst verdiende salaris, de drie jaren daarna ontvangt hij zeventig procent. "De wachtgeld regeling is een landelijke regeling waar wij, ongeacht de reden van vertrek, aan moeten voldoen", zei een voorlichter van de gemeente vlak na zijn vertrek.' http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/opgestapte_pornowethouder_krijgt_3_ton_mee/
Maar nu: 
'ChristenUnie betreurt aftreden wethouder Albert Kok 
woensdag 01 februari 2012 11:06 Fractie en bestuur van de ChristenUnie in Oldebroek hebben kennis genomen van de beslissing van wethouder Albert Kok om vanwege persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder. Hoewel de beslissing van de wethouder wordt gerespecteerd, betreuren zij dit vertrek in hoge mate. Albert Kok leverde een forse bijdrage aan het sinds 2010 nieuw gevormde college. Hij had daarbinnen een zware portefeuille, en werkte samen met de andere collegeleden aan een aantal pittige dossiers. Zeker in de noodzakelijke bezuinigingsronde en de daaraan verbonden kerntakendiscussie speelde hij een grote rol.

De fractie beraadt zich op de opvolging van de wethouder, in afstemming met het bestuur. Daarbij zal vanzelfsprekend opnieuw op kwaliteit worden gelet, maar ook op de urgentie om het college weer snel op sterkte te brengen. Het is in het belang van de samenleving dat het lokale bestuur zo weinig mogelijk vertraging oploopt bij het realiseren van de zowel noodzakelijke als ambitieuze plannen.'
http://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/504201/58129/ChristenUnie-betreurt-aftreden-wethouder-Albert-Kok.html

'Slob: CDA en VVD niet betrouwbaar
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/slob_cda_en_vvd_niet_betrouwbaar/

Wat mankeren de aanhangers van de judeo-christelijke luchtgod toch?

Ray McGovern Exposes CIA

Ray McGovern ex CIA analyst Exposes CIA pretending to be Russia & hacking DNC to copy Vault 7 https://www.youtube.com/watch?v=LatP39...