zaterdag 12 februari 2011

Nazmiye Oral 20

Mevrouw Nazmiye Oral,

U blijft zwijgen, ik niet. Daarvoor zijn er te veel mensen zonder stem die onder onze westerse terreur hebben gezwicht of nog steeds onder ons juk leven. Zo simpel is het. Wie blijft zwijgen verraadt de normen en waarden die het Westen claimt te koesteren. Wanneer u stelt dat volgens zijn ouders 'een Turks kind niet mondig [hoort] te zijn' om 'in alle vrijheid zijn eigen pad te bepalen,' suggereert u met deze tegenstelling dat de westerse cultuur wel die vrijheid geeft, het collectieve wij versus het individualistische ik. Mevrouw Oral, u en ik en alle anderen die in een monotheistische cultuur zijn opgegroeid zijn gevormd door een verlossingsleer. Die begon bij ons als christendom en in uw geval als islam. Gods zoon was voor de zonden van de blanke Europeanen aan het kruis gestorven en wij dienen daarom gehoorzaam aan zijn wetten te zijn. En ook de islam leert dat de enige verlossing ligt in de totale overgave aan God. Toen in Europa het geloof in die religieuze verlossing zijn kracht verloor, nam de Verlichting de opengevallen plaats als verlossingsideologie in. Zodra de mens maar genoeg kennis bezat zou hij zichzelf uit de misere van het bestaan kunnen verlossen. Deze leer eindigde in Auschwitz en Hiroshima. Nu is het consumentisme onze verlossingsgeloof maar ook die leer staat op ontploffen. De verlossingsleren boden van alles, behalve verlossing. Daarom mevrouw Oral, een Turks Nederlands kind dat een breuk met zijn eigen cultuur afdwingt zal niet verlost worden. Hij zal als de problematische zogeheten 'allochtoonse' jongeren tussen wal en schip terechtkomen. We moeten allereerst af van de verlossingsgedachte. Leest u deze analyse van Charlotte Black Elk, Native American political and environmental activist:


Look at the origen legens of the judeo-christian people. You have an origen legend that says that Adam and Eve were banished onto earth and earth is an enemy. And you have native people, and Lakota people in particular, who say the earth is my mother and we all have to live together as a family. Those are very very opposed viewpoints from one who says: this is my mother and the other who says: this is a place of banishment and you don’t really have to care for it because someday you are going back to paradise when you complete your banishment. And I think those attitudes are what came into play when you had western encroachment and the wars of the 1800s, the whole uprooting of native people.

Het zijn de blanke Europeanen geweest die vijf eeuwen lang via een koloniaal systeem de rest van de mensheid hebben geterroriseerd. Een ziek systeem. En nu proberen wij via het Egyptische leger het regime van Mubarak te redden. Mubarakism Without Mubarak. De gewone Egyptenaren spelen in deze reaalpolitiek geen rol van betekenis. Het zijn de belangen van het Westen die doorslaggevend zijn. Niet voor niets meldt The Huffington Post op dit moment:

Breaking News:
EGYPT MILITARY COMMITS TO POWER TRANSFER
Says No Break In Peace Treaty With Israel

Daar gaat het om: Israel is een huurlingenstaat van het Westen, een schurkenstaat die onze belangen met geweld behartigt, ten koste van de Palestijnen en desnoods straks ten koste van de Egyptenaren die een echte democratie eisen. Dat westerse machtspel loopt na vijf eeuwen meedogenloos kolonialisme op zijn einde. Waarom zouden Turks Nederlandse jongeren zich aan dit politiek en moreel corrupt systeem moeten conformeren? Zijn mijn vragen aan u onbeantwoordbaar, of spreekt u niet met vreemden? Laat iets van u vernemen.

Het handjevol zionisten in Israel wordt door het Westen net zo lang gebruikt voor onze belangen tot ze straks niet meer nodig zijn. Een van de grootste politieke denkers van de twintigste eeuw was de kritische zioniste Hannah Arendt. Al in 1945 waarschuwde ze voor het volgende:  

'Paradoxaal als het mag klinken, maar juist de nationalistische misvatting dat een natie een inherente onafhankelijkheid bezit, had tot gevolg dat de zionisten de joodse nationale emancipatie volledig afhankelijk maakten van de materiele belangen van een andere natie. Het feitelijke resultaat was een terugkeer van de nieuwe beweging naar de traditionele methoden van shtadlonus (de vroegere ''hofjoden'' die vanwege hun financiele steun aan de Europese machten voor hun eigen zaak konden lobbyen. SvH), die de zionisten ooit eens zo bitter hadden gehaat en zo fel hadden gehekeld. Nu kenden ook de zionisten politiek gesproken geen betere plaats meer dan de foyers van de machtigen en ze kenden geen betere basis voor hun overeenkomsten dan de goede diensten aan te bieden als agenten van buitenlandse belangen... Maar slechts dwaasheid kan een beleid dicteren dat vertrouwt op bescherming van een verre imperiale macht terwijl het de welwillendheid van de buren verspeelt […] Welk programma hebben de zionisten te bieden voor een oplossing van het Arabisch-joodse conflict?'

Misschien dat u denkt: wat hebben Turks Nederlandse jongeren hier allemaal mee te maken? Maar dan vergist u zich, Nederland is inderdaad een provincie, maar sinds de neoliberale globalisering, de eindfase van het kolonialisme, kan niemand zich meer aan de geschiedenis elders onttrekken.

Geen opmerkingen:

Ian Buruma's Gebrek aan Logica 25

Wanneer Ian Buruma verbijsterd spreekt van ‘The UK’s Suicidal Tendencies’ demonstreert hij daarmee weinig te begrijpen van het huidige tijd...