Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei 2, 2010 weergeven

Ron en Rosa van der Wieken 8

25-03-2010In een artikel van Ron en Rosa van der Wieken, onlangs geplaatst in het Nieuw Israelietisch Weekblad (NIW), worden vele kritische joden en joodse organisaties weggezet als 'lijders aan Joodse zelfhaat, c.q. Joodse antisemieten'. Onder hen ook EAJG. Hieronder een reactie op het artikel van blogger Maarten Jan Hijmans oftewel Abu Pessoptimist.

Trap onder de gordel voor EAJG

Today, non-Israeli Jews feel themselves once again exposed to criticism and vulnerable to attack for things they didn't do. But this time it is a Jewish state, not a Christian one, which is holding them hostage for its own actions. Diaspora Jews cannot influence Israeli policies, but they are implicitly identified with them, not least by Israel's own insistent claims upon their allegiance. The behavior of a self-described Jewish state affects the way everyone else looks at Jews. The increased incidence of attacks on Jews in Europe and elsewhere is primarily attributable to misd…

Ron en Rosa van der Wieken 7

Rosa en Ron van der Wieken: 'Hoe anti-Joodser de stellingname hoe meer kans op acceptatie door niet-Joodse, met name linkse organisaties. Hetzelfde geldt voor allerlei joden in linkse partijen.'

Het is een bekend fenomeen: les extrêmes se touchent. Elk radicaliseringsproces eindigt in extremisme, en alle extremismen lijken tenslotte sprekend op elkaar. Voor allen geldt 1 vuistregel: het doel heiligt de middelen. Met als gevolg dat een keurig VVD-echtpaar zich ineens op de barricaden bevindt en tekeer gaat als een zootje ongeregeld zonder enige scholing. En als het ware onvermijdelijk wordt dan de intellectuele elite de grote vijand. Vandaar dat voor Ron en Rosa van der Wieken vooraanstaande wetenschappers als Tony Judt, Noam Chomsky, Ilan Pappe etc ervan beschuldigen een stelletje 'zelfhatende Joden' te zijn die in de smaak willen vallen van de eeuwige grote vijand te weten, alle 6 miljard niet-joden op aarde. En zo wordt een van de meest gerespecteerde juristen ter wer…

Ron en Rosa van der Wieken 6

Ron van der Wieken. mee marcheren 'onder een hakenkruisvlag, áls het maar acceptatie oplevert in de ogen van niet-Joden.'

De Amsterdamse cardioloog Ron van der Wieken schrijft dat voor het Nederlandse volk:
het element van nationale schuld moeilijk [blijft] te verteren
om daaraan toe te voegen dat de joden in Nederland, net als Anne Frank, zijn
Verraden, misschien wel verkocht voor zeven en een halve gulden.
Terwijl vandaag de dag
meer mensen zich zorgen [maakten] over die boom dan zich ooit om haar leven bekommerd hebben. Er is een soort heiligen verering ontstaan: Haar dagboek een relikwie, haar boom een onderwerp van verering, haar barak in Westerbork weer 'in ere' hersteld, haar beeltenis als levensgrote pop in een etalage van Madame Tussaud, welke wansmakelijkheid volgt? Tentoonstellen van de wagon waarmee ze vervoerd is?
Verbitterd stelt Van der Wieken:
Af en toe lijkt het of er gesuggereerd wordt dat Anne Frank zo’n beetje het enige WOII slachtoffer in Nederland …

Ron en Rosa van der Wieken 5

Het hoofdstedelijke echtpaar Rosa en Ron van der Wieken maakt in zijn alles verwoestende obsessie met Israel een aantal fundamentele en tragische denkfouten. Allereerst gaan zij om hun redenering plausibel te laten lijken ervan uit dat kritische joden zichzelf alleen maar kunnen zien via de ogen van de niet-joden. Ze schrijven over
het diepe verlangen van sommige Joden om volledig te worden aanvaard en gerespecteerd door de niet-Joodse omgeving.
Kortom, joden in en buiten Israel kunnen niet zelfstandig tot het oordeel komen dat het geweld van Israel tegenover de Palestijnse burgerbevolking, door bijvoorbeeld niet te stoppen met het stelen van Palestijns land, verwerpelijk is. En wel omdat kritiek op de 'Joodse staat,' volgens het tweetal per definitie onaanvaardbaar is. En dit weer om de simpele reden dat door het antisemitisme Israel 'de kurk [is] waar het Joodse volk op drijft.' En zo is de cirkel weer rond. Terreur tegen het Palestijnse volk mag dus, aangezien ook he…

Hans Ester. Kuifje 3

http://www2.iath.virginia.edu/crocker/
Wanneer Hans Ester een niet racistische strip wilt zien dan moet hij het werk van de creool George Herriman eens bekijken. Ik heb veel werk van hem, schitterend, poetisch en tragisch tegelijk, en uitermate subtiel.
George Herriman was born in a light-skinned Creole of Color family in New Orelans, Louisiana
In his adolescence Herriman's father moved the family to Los Angeles, California among many educated New Orleans Creoles of Color to do so at the time in order to avoid the increasing restrictions of Jim Crow laws in Louisiana. (In later life many of Herriman's newspaper colleagues were under the impression that Herriman's ancestry was Greek, and Herriman did nothing to disuade them of this notion.)

At the…

Hans Ester. Kuifje 2

De joodse bankier Bohlwinkel in Kuifje.
Over het album De geheimzinnige ster (1942) meldt Wikipedia:
Het verschijnt in volle oorlogstijd en valt op doordat de antagonisten in het verhaal oorspronkelijk onder de Amerikaanse vlag opereerden en geleid werden door een Jood, die de naam Blumenstein kreeg. Bij een herziening van het album na de oorlog, wordt Amerika vervangen door het fictieve São Rico. Ook de man achter de geldzuchtige operatie krijgt een in Hergé's oren minder Joods klinkende nieuwe naam: Bohlwinkel (een verwijzing naar het Brusselse bollewinkel; snoepwinkel). Wat Hergé toen niet wist is dat ook Bohlwinkel een vaak voorkomende Joodse naam is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje
Juist ja, en omdat Herge niet wist 'dat ookBohlwinkel een vaak voorkomende Joodse naam is' gaf de striptekenaar hem een karikaturaal joods uiterlijk, begrijpt u? Ik niet.
Sonja heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Hans Ester. Kuifje" achtergelaten:

Han…

Hans Ester. Kuifje

Sonja heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Ron en Rosa van der Wieken 3" achtergelaten:

Over nazi's en grenzen gesproken (off topic)

Dr. Hans Ester doceert literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bepleitte onlangs in het Nederlands Dagblad dat de raciale stereotyperingen van andere rassen in Kuifje prima in orde zijn omdat het humor is. Het is 'alleen maar' overdrijving. Het zijn slechts "karikaturen".

Wikipedia meldt over het Congo van Kuifje (voor het eerst gepubliceerd in 1931):

In geen tijd werd de Kongo-Vrijstaat het toneel van een ware bonanza, waarbij de concessie-maatschappijen en de overheid zelf op steeds driestere wijze steeds hogere winsten nastreefden, zonder enig respect voor de inlandse bevolking. Zo mondde het beleid van Leopold II, althans in de kerngebieden van de rubber-winning (onder meer in het noord-westen langsheen de Congo-stroom), uit in een waar schrikbewind, gekenmerkt door dwangarbeid en me…