Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari 21, 2010 weergeven

Christen Extremisten

De christelijke fundamentalisten, een groep binnen christelijk Nederland met extremistische opvattingen, is verbijsterd dat andere christenen willen dat Israel het recht respecteert:
NIJKERK – Stichting Christenen voor Israël (CvI) heeft zaterdag „met
verbijstering” gereageerd op de brief die de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) vorige week aan de Israëlische overheid stuurde.


Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk riep de
Israëlische regering donderdag op de rechten van Palestijnen meer te
respecteren en haar „restrictief beleid” te beëindigen. De kerk reageerde
daarmee op het zogenoemde Kairos document, dat in december verscheen. Het
advies om de bezettingspolitiek van Israël te bestempelen als zonde en het
land economisch te boycotten, wees ze toen af.

Volgens Christenen voor Israël vervalt het moderamen in een „eeuwenoude
zonde om op arrogante wijze het Joodse volk de les te lezen.” De
„onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”, een zinsnede uit de
kerkorde en u…

Nieuwsuur

Als ik zo het Plan van AanpakNieuwsuur van de NOS en NPS lees dan blijken de uitgangspunten te zijn, ik citeer:

1. Efficient en kostenbewust opereren
2. Een heldere werkwijze mbt budgetbeheer en verdeling van de kosten
3. Tegengaan van bureaucratie

aldus de bureaucraten van NOS en NPS die dit werkstuk hebben opgemaakt.

En zijn er ook nog journalistieke uitgangspunten? Ja. 'Onafhankelijk. Onpartijdig. Dagelijks. Crossmediaal.'

En wat betekent dit? Nog kleurlozer, nog oppervlakkiger, nog behoudender, nog meer onzin, nog meer bureaucratie, nog meer bemoeienis, nog minder journalistiek.

Juurd Eijsvoogel van de NRC 4

Juurd Eijsvoogel, correspondent internationale betrekkingen van de NRC, liet gisteren in zijn column weten:
'Nederland vertrekt, juist nu vrijwel alle NAVO-bondgenoten en partners hun inspanningen nog wat opvoeren. Juist nu Obama de weerstand van zijn eigen achterban getrotseerd heeft en 30.000 man extra stuurt. Juist nu een laatste poging wordt gedaan het tij in de oorlog te keren en de reputatie van de NAVO te redden.Maar zonder Nederland. Zonder Balkenende en Verhagen. Zonder de professionele militairen die vier jaar lang in Uruzgan hebben laten zien wat ze waard zijn…Met steun van alle partijen behalve CDA, D66 en SGP werd een motie aangenomen dat alle militairen dit jaar echt weg moeten uit Uruzgan…Wat in de grote wereld telt zijn resultaten. Wat telt is dat Balkenende en Verhagen niet hebben kunnen leveren. Dat Nederland vindt dat vier jaar vechten hoe dan ook genoeg is, dat Nederland nu op eigen houtje vertrekt – en dus binnen de NAVO voorlopig geïsoleerd staat.Al dan niet t…

De Westerse Terreur 55

NRC:Tegenwerken Blix was écht ergDoor P.J.G. Kapteijn (voormalig lid van de Raad van State en het Europese Hof van Justitie) en E.P. Wellenstein (oud-directeur-generaal Europese Gemeenschap)ondanks aanmerkelijke Amerikaanse druk op anders meestal volgbare collega’s in de Veiligheidsraad, was de overgrote meerderheid tegen de actie die Nederland politiek steunde. Dit toch niet onbelangrijke politieke, maar ook juridische feit is in alle nabeschouwingen van de laatste weken geheel ondergesneeuwd...nòg belangrijker lijkt ons, politiek en volkenrechtelijk gezien, het volgende: met hun eenzijdige ultimatum en actie hebben de VS en het VK meteen een einde gemaakt aan de activiteiten van de VN-wapeninspecteurs, laatstelijk onder leiding van de energieke Hans Blix; die werd als ‘quantité négligeable’ afgedaan. Ook daaraan heeft ons land, impliciet, politieke steun verleend; ook dat is in de recente discussie ondergesneeuwd. Maar het betekende wél, dat een substantieel VN-program, dat juist to…

Ulrik Unger van de VPRO

Ik kreeg deze reactie:Daar heb je me mooi ontmaskerd, Stan, als een lobbyist voor Israel! Tsja, wat kan ik ter mijner verdediging aanvoeren, behalve dat ik het alleen voor het geld doe?
Groetjes,

Ulrik Unger
8:47 PM stan zeiontmaskerd ulrik? maar dat wisten de twee door jou geinterviewde journalistes van de vpro-radio toch. of had je het ze niet vertelt? zo nee, dan is dat volstrekt onjuist en zo ja dan is er niets ontmaskerd. geld, zeg je? doe niet zo banaal. een sterveling moet ergens in geloven.

zo verwoordde Octavio Paz het: 'De wereld van de mens is de wereld van de betekenis. Deze gedoogt de dubbelzinnigheid, de tegenstrijdigheid, de waanzin of de verwarring, maar niet een gebrek aan betekenis. Zelfs de stilte is bevolkt met tekens.'

ulrik, er valt niets meer te ontmaskeren. na je zestigste ontdek je dat alles al ontmaskerd is.
succes
stan

Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/02/jacqueline-maris-van-de-vpro-9.html
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=0fXzzGIy9-0

Sander van Hoorn 40

Sander van Hoorn had weer een aardige. In een uiterst verwarrend verslag verklaarde de NOS-correspondent in het acht uur Journaal dat Palestijnen die voor geld of omdat ze door Israel worden gechanteerd verraders zijn geworden door de Palestijnse bevolking 'collaborateurs' worden genoemd. Sander, alleen door de Palestijnen? Ik zou zeggen: die mensen zijn ook collaborateurs, net zoals de Nederlanders die tijdens de oorlog Joden aangaven collaborateurs waren. Of waren ze alleen volgens de Joden collaborateurs? Ook jij weet dat Palestijnen door de Israelische geheime diensten worden gemarteld dan wel vermoord. Targeted Killings noemen de zionisten de Israelische terreuraanslagen, uitgevoerd door Joodse doodseskaders. Sander, kun je voortaan weer gewoon je vak doen, in plaats van propaganda bedrijven? Misschien zou het nog beter zijn als je nu een ander correspondent in Israel laat worden. Je zit er te lang, je bent te bevooroordeeld. Ga anders gewoon een tijdje in de bezette gebi…

Boycot Israel 76

We must speak out
Today we are launching an appeal for a world-wide cultural boycott against the Israeli state.


John Berger
guardian.co.uk, Friday 15 December 2006 08.34 GMT


Today I am supporting a world-wide appeal to teachers, intellectuals and artists to join the cultural boycott of the state of Israel, as called for by over a hundred Palestinian academics and artists, and - very importantly - also by a number of Israeli public figures, who outspokenly oppose their country's illegal occupation of the Palestine territories of the West Bank and Gaza. Their call, printed in the Guardian today, can be read here. A full list of signatories can be found here.

The boycott is an active protest against two forms of exclusion which have persisted, despite many other forms of protestations, for over 60 years - for almost three generations. During this period the state of Israel has consistently excluded itself from any international obligation to heed UN resolutions or the judgement of any…

Jaap de Hoop Scheffer. Bij-Aap. 2

Loopjongen en zijn baas, die op zijn beurt weer loopjongen is van de ware macht.Let u ook op de beeldtaal, de hoofdaap heeft zijn benen wijd uit elkaar, de bij-aap houdt zijn benen angstvallig gekruist, als een vrouw, de hoofdaap laat het ruim hangen, de bij-aap knijpt de zaak af, de hoofdaap breeduit lachend, de bij-aap verlegen glimlachend, als een meisje, de hand krampachtig samengeknepen. De mens verraadt zichzelf altijd.Bush, recht voor zich uitklijkend, De Hoop Scheffer wegkijkend, bijna met teneer geslagen ogen.De hand van de bij-aap omvat door de hand van de hoofdaap.Jaap kruipt helemaal in elkaar, George stelt zich helemaal open. Angst versus bravoure.

De NRC:‘Steun Irak-oorlog hielp benoeming De Hoop Scheffer' Gepubliceerd: 30 januari 2009 08:44 | Gewijzigd: 30 januari 2009 09:15 Door een onzer redacteuren Den Haag, 30 jan. Een groot deel van de Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over uitlatingen van Richard Armitage, ex-onde…

Jaap de Hoop Scheffer. Bij-Aap.

'Howdy Folks.' Hoofdaap, bij-aap. Bij-aap was uitgenodigd op de ranch van de hoofdaap om te horen wat de hoofdaap eiste.

6 kolommen breed kreeg de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, de CDA-er Jaap de Hoop Scheffer, gisteren op de voorpagina van de NRC om het volk het volgende mede te delen:

Jaap de Hoop Scheffer vindt het vertrek van Nederland een affront voor zijn opvolger... 'toen ik zaterdag om zeven uur de radio aanzette, flitste door me heen: dit zal Nederland merken, hier zullen we de gevolgen van ondervinden. In de diplomatie gaat dat op subtiele manieren. Ik geef een voorbeeld. Na de regeringswisseling in Spanje, in 2004, trok de nieuwe premier Zapatero de Spaanse troepen terug uit Irak. De toenmalige Amerikaanse regering waardeerde dat niet. Veel later was een voortreffelijke Spaanse generaal kandidaat voor het voorzitterschap van het militair comité van de NAVO. Hij werd het niet.'
Het is een schitterend voorbeeld van hoe de wereld daadwerkelijk g…

Klimaatverandering 157

The International Herald Tribune

Minister Hirsch Ballin van Justitie 5

Geachte minister Hirsch Ballin,
Ik heb in vorige emails aan u beschreven hoe het CIDI desinformatie verspreidt en zelfs leugens. Wanneer het CIDI suggereert dat alleen 'volgens de ideologische vijanden van de Joodse staat' Israel en een deel van Palestina in 1947 en 1948 etnisch zijn gezuiverd door de zionisten, terwijl nu juist vooraanstaande Joods Israelische historici na gedegen wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen dat die etnische zuivering van Palestijnen daadwerkelijk planmatig is voorbereid en uitgevoerd, dan weet u dat u niet met een informatiecentrum te maken heeft, maar met een zionistisch propaganda-apparaat in dienst van de Israelische overheid. Daar kan geen twijfel over bestaan. Zodra zelfs de meest fundamentele feiten worden verdraaid dan weet u dat het CIDI niet te goeder trouw is. Zeker niet wanneer u ook nog eens weet dat het streven naar een etnische zuivering al in 1937 werd samengevat door David Ben-Goerion toen hij in een brief aan zijn zoon schreef: