Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari 31, 2010 weergeven

De Nuance van de NRC 169

Deze slachtoffers van veramd uranium zijn niet relevant genoeg voor de NRC om aandacht te besteden aan dit monsterlijke wapen.
Hoewel de NRC zwijgt over de ernstige gevolgen van de massale inzet van verarmd uranium in onder andere Irak en Afghanistan door westerse strijdkrachten bericht de krant er wel over zodra zogeheten 'terroristen' het radioactief en chemisch giftige verarmd uranium in bezit krijgen. Het is kennelijk niet relevant dat de westerse strijdkrachten Arabieren hiermee bestoken, maar wel relevant als mogelijk Amerikaanse en Israelische militaire trainers in Colombia hiervan de dupe worden.
Band verarmd uranium en FARC
Door een onzer redacteuren artikel |Donderdag 27-03-2008| Sectie: Buitenland| Pagina: 04De Colombiaanse regering zegt gisteren nabij de hoofdstad Bogotá dertig kilogram verarmduranium te hebben gevonden, die ze in verband brengt met de guerrillabeweging FARC.De bekendmaking volgt op de eerdere claim van de veiligheidsdiensten dat de FARC geïnteresseer…

De Nuance van de NRC 168

De NRC-lobby bij de NRC doet elke dag weer braaf haar werk, dat wil zeggen propaganda voor 'de Joodse staat' maken en tegelijkertijd wat de Arabieren betreft: censorship by omission. Afgelopen woensdag meldde de krant dat 'bommen op stranden van Israel [aanspoelen]... Ze zijn niet krachtig genoeg om de Israelische oorlogsschepen die de blokkade van de Gazastrook helpen afdwingen in gevaar te brengen.' Geen gewonden, geen doden, maar wel twee kolommen breed informatie over wat de NRC 'de zeebommencampagne' betitelt van 'radicale Palestijnse groepen'. Niets aan de hand is toch nieuws voor de NRC. Daarentegen kreeg het echte nieuws waarbij onschuldige burgers werden gedood geen enkele aandacht in de slijpsteen, maar wel in de Britse kwaliteitskrant de Guardian, zoals u hieronder kunt lezen:


Iraq littered with high levels of nuclear and dioxin contamination, study finds• Greater rates of cancer and birth defects near sites
• Depleted uranium among poisons rev…

NATO

Lethal Nato bombing details leaked

A deadly airstrike in Afghanistan's Kunduz province last September did not comply with Nato's rules of engagement, according to the military organisation's own investigators.In a leaked document published by the German newspaper Der Spiegel this week, it was revealed that crucial information was withheld from US pilots by the German military, who ordered the attack that killed scores of Afghan civilians.The newspaper says Nato investigators looking into the September 4 bombing, which claimed 142 lives, found that US fighter pilots were inappropriately ordered to attack two fuel tankers that had been hijacked by the Taliban in northern Kunduz. Civilians from the nearby village of Omarkhail were collecting fuel from the tankers when Nato jets were ordered to drop two 500 pound bombs on the lorries.'Going kinetic'One of the US F-15 pilots, whose name has not been released but has been referred to as Dude 15, told Nato investigators la…

Jezus Christus! 6

Het filosemitisme verschilt in niets wezenlijks van het antisemitisme. Het is maar dat u het weet, het christen fundamentalistische Reformatorisch Dablad brengt ons het 'blije' nieuws:
„Christus Zelf is rots van Israël waar Ben Goerion het over had” 05-02-2010 09:18 | Kerkredactie Joden bij de Klaagmuur in Jeruzalem.
WADDINXVEEN – Het Joodse volk heeft al vaak met tranen moeten zaaien, maar soms ook met gejuich mogen maaien. Pas als Israël zijn Messias leert kennen, is er de volle vreugde. „De Bar Mitswaviering is het deksel op hun aangezicht.”Bijna iedere week is er in de hersteld hervormde gemeente in Waddinxveen (Dorpstraat) een doordeweekse dienst en zo’n drie keer per jaar wordt die ingevuld als een ”bidstond voor de bekering der Joden”. Donderdag spraken behalve de predikant van de gemeente, ds. J. G. van Tilburg, ook ds. M. van Kooten, verbonden aan de hervormde gemeente in Scherpenisse, en ds. J. C. de Groot, predikant van de hervormde gemeente in Dordrecht.Ds. Van Tilburg…

Trouw Misschien Wel 49

Berlusconi zoals zijn katholieke god hem heeft geschapen.


Trouw bericht:

'Berlusconi voelt zich voor even een Jood'

Uitermate vreemdeopmerking. Stel Trouw had geschreven: 'Netanyahu voelt zich voor even een Christen.' Wat had de lezer dan gedacht? Welke connotaties had hij/zij hieraan moeten verbinden? Stel Trouw had geschreven: 'Jezus voelde zich voor even een Jood'? Of 'Mozes voelde zich voor even een Christen'? Dan was natuurlijk onmiddellijk duidelijk geworden dat hier iets krankzinnigs werd beweerd. Maar wat bedoelt Trouw toch precies met 'Berlusconi voelt zich voor even een Jood'? En hoe lang is 'even' en wat heeft Berlusconi 'even' gevoelt en welke consequenties moet Berlusoni uit dit tijdelijke gevoel hebben getrokken? Een wonderlijke krant, dit filosemitisch dagblad.

De Israelische Terreur 1142

Palestine Think Tank
Ramzy Baroud – Gaza and Lebanon: Beware the Iron Wall, the Coming WarRussell Tribunal on Palestine coming soonStatement of Support for Mohammad Bakri, Director of "Jenin Jenin"Antoine Raffoul – Why must Palestinians accept post-1967 land theft?Ramzy Baroud – Gaza and Lebanon: Beware the Iron Wall, the Coming WarPosted: 04 Feb 2010 06:01 AM PSTYossi Peled The Israeli military may be much less effective in winning wars than it was in the past, thanks to the stiffness of Arab resistance. But its military strategists are as shrewd and unpredictable as ever. The recent rhetoric that has escalated from Israel suggests that a future war in Lebanon will most likely target Syria as well. While this doesn’t necessarily mean that Israel actually intends on targeting either of these countries in the near future, it is certainly the type or language that often precedes Israeli military maneuvers.Deciphering the available clues regarding the nature of Israel’s immediate…

Trouw Misschien Wel 48

Trouw bericht:

'Berlusconi voelt zich voor even een Jood -

Inez Polak

Het kon (bijna) niet stuk tijdens het
driedaags bezoek van Silvio Berlus-
coni aan Israël. De Italiaanse premier
had voor de gelegenheid acht be-
langrijke ministers meegenomen
voor een unieke gezamenlijke kabi-
netszitting met de Israëlische colle-
gae.
Eerdere Italiaanse regeringen
toonden doorgaans een meer pro-
Arabische houding. Onder Berlusco-
ni is Italië uitgegroeid tot één van
Israëls beste vrienden in de EU. „Mijn
grootste verlangen, zolang ik mee-
speel in de politiek, is Israël lid te la-
ten worden vande EU”, onthulde
Berlusconi.

Het is een politieke onmogelijk-
heid, waarIsraël nooitomheeftge-
vraagd. De EUis weliswaar Israëls
grootste afzetmarkt en het land
heeft eenassociatieverdrag met de
Europeanen. Maar zelfs het opwaar-
deren daarvanheeft het afgelopen
jaar averij opgelopen vanwege
Israëls nederzettingenbeleid en de
oorlog in Gaza.
Het bezoek van Berlusconi
aan Israël verliep vrijwel
vlekkeloos. Totdat hij op het
laatst een…