Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december 6, 2009 weergeven

Obama 135

Blistering Indictment Leveled Against Obama Over His Handling of Bush-Era War CrimesSaturday 12 December 2009by: Jason Leopold, t r u t h o u t | Report
During his 36-minute speech after accepting the Nobel Peace Prize in Oslo, Norway Thursday, President Barack Obama explained to an audience of 1,000 how the United States has a "moral and strategic interest" in abiding by a code of conduct when waging war - even one that pits the US against a "vicious adversary that abides by no rules.""That is what makes us different from those whom we fight," Obama said. "That is a source of our strength. That is why I prohibited torture. That is why I ordered the prison at Guantanamo Bay closed. And that is why I have reaffirmed America’s commitment to abide by the Geneva Conventions. We lose ourselves when we compromise the very ideals that we fight to defend. And we honor those ideals by upholding them not just when it is easy, but when it is hard."To many h…

Peter van Walsum Oud-Diplomaat 14

John Pilger: 'What is the difference in principle between human rights violations committed by the regime and those caused by your committee?
Peter van Walsum: It's a very complex issue Mr Pilger.'


Peter van Walsum,
ik heb nog een vraag aan u. Ik kwam vanavond terecht op de website van Floris Schreve, gespecialiseerd in de hedendaagse Arabische kunst. Hij schrijft:
Een andere buitengewoon verhelderende televisie uitzending is een documentaire van Zembla (Vara/NPS), aflevering Kanonnenvoer van Saddam (5-12-2002, Nederland 3). Het betreft uitgebreide interviews met nauw betrokken functionarissen bij het internationale Irakbeleid van de afgelopen twaalf jaar, zoals Peter van Walsum, Scott Ritter, Denis Halliday en Hans von Sponeck... Peter van Walsum poneert het eigenlijk het enige goede argument ‘voor oorlog’
En dan citeert Schreve u als volgt: 'er zijn uitzonderlijke situaties denkbaar dat oorlog humaner is dan sancties.' Ik heb dit verder niet kunnen verifieren, aan…

Peter van Walsum Oud-Diplomaat 13

John Pilger: Aren't the deaths of half a million children mass destruction?Peter van Walsum: I don't think you can use that argument to convince me.http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=118
Peter van Walsum,
U bent nu 77 jaar, en nog weet u niet van ophouden, nog steeds beleert u de Nederlander. Ik zou zeggen: stop ermee, het is voldoende geweest, u heeft genoeg schade aangericht, zoals John Pilger heeft duidelijk gemaakt. De Commissie van onderzoek besluitvorming Irak heeft haar werk gedaan, en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario is bereid tot hernieuwde gesprekken met Marokko over de betwiste status van de Westelijke Sahara, mits u als de speciale VN-gezant maar wegblijft van de onderhandelingstafel. Ook daar is uw rol uitgespeeld. Blijf thuis, schrijf uw memoires en spreek u publiekelijk uit over het leed dat u veroorzaakt heeft. In een recensie van uw boek Verder met Nederland staat onder andere dit: 'Hij beschrijft hierin in vogelvlucht zijn jeugd, het christen…

Yochanan Visser als Crimineel 15

Yochanan Visser met JNF-petje
Yochanan Visser is a Dutch-language analyst for the Israel Facts Group (www.israelfacts.eu), a European media watchdog organization, as well as manager of Israel Facts Monitorgroup and www. israelfacts. eu. He lives in Efrat, Israel.

Yochanan Visser,
Ik kom terug op deze bewering van u: 'In Israël vormen delen van de Arabische bevolking een vijfde colonne en werken mee aan de liquidatie van de staat, terwijl zij Israëlisch staatsburger zijn.'
Zie: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3069
Kunt u als Nederlander aan ons Nederlanders uitleggen waarom u uw Palestijnse landgenoten verwijt 'een vijfde colonne' te zijn louter en alleen omdat ze ernaar streven van Israel een democratisch land te maken waarbij alle burgers gelijke rechten hebben, zodat er dus een einde komt aan het racisme tegen de Israelische niet-Joden, zoals ze door zionistische leiders officieel genoemd worden? Leest u dit eens:

The Democratic Constitution


English | عر…

De Israelische Terreur 1046

Kolonisten leggen snel nep-funderingen neer


8-12-2009
Een bericht van de Israelische actiegroep Peace Now. Om de 'bevriezing' van de nederzettingen te omzeilen, hebben kolonisten in de afgelopen dagen snel nep-funderingen neergelegd. Volgens de verklaring van de Israelische regering mag er niet meer begonnen worden met de bouw van nieuwe huizen, tenzij de basis al gelegd is. De Settlement Watch van Peace Now legde op video vast hoe er in diverse nederzettingen vlakken met een dunne laag cement worden neergelegd, zodat het op de luchtfoto's (die nog genomen moeten worden) lijkt alsof het huizen in aanbouw betreft.

http://www.stopdebezetting.com/wereldpers/palestina-kolonisten-leggen-snel-nep-funderingen-neer.html

De Nuance van de NRC 142

De NRC bericht:
Met de bus naar de topDe weg naar Kopenhagen is lang. Dat weten de regeringsleiders, die volgende week op de klimaattop verschijnen, dat weten de activisten. De Nederlandse delegatie van de Internationale Socialisten zat gisteren vijftien uur in de bus. Halverwege de rit braakte die de activisten plotseling uit in de buik van het verfoeide kapitalisme: de veerboot tussen het Duitse Puttgarden en het Deense Rødbyhavn. In de winkelgalerij aan boord regeert het logo. Toblerone- chocola, parfum van Dior, sigaretten in alle smaken. De antikapitalisten laven zich aan schnitzels, friet en blikjes bier, maken hun euro’s op aan wodka. Buiten, aan dek, grappen de rokers dat het best een graadje warmer mag. Lees vandaag in NRC Handelsblad het complete reisverslag (12 dec, pag 1). Of zoek het op in de digitale editie, bereikbaar via een webabonnement of tijdelijke toegangspas.http://www.nrc.nl/nieuwsthema/kopenhagen/article2436020.ece/Russisch__…

Keesje Maduraatje

Gisteren kreeg ik ineens een e-mail van ene Kees Broer die onder het pseudoniem Keesjemaduraatje door het leven gaat. Hij schreef me ongevraagd onder meer dit:
'Ik volg jouw blog niet zozeer, maar ik vind het wel heel storend dat je Yochanan en zijn dochter lastig valt. Die mensen hebben jou niets gedaan. Dus ik zou dat heel goed vinden als je daar mee wilt stoppen.'
Een beter voorbeeld van de mentaliteit van mensen met rechts-radicale opvattingen had ik niet kunnen verzinnen. Keesje verwijst hier naar Yochanan Visser en zijn dochter Leah, twee Nederlanders die op gestolen Palestijns land op de Westbank leven en en daarmee niet alleen het internationaal recht schenden maar ook het leven van de Palestijnse burgerbevolking, door hen te terroriseren en een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk te maken. Dat interesseert Kees Broer niet. Voor hem telt het internationaal recht niet zodra het de zionisten betreft. Wat hem wel interesseert is dat een journalist als ik aan de hand…

Boycot Israel 60

De NRC bericht:
Brits etiket voor product uit nederzetting Israël Gepubliceerd: 11 december 2009 12:55 | Gewijzigd: 11 december 2009 12:56Door onze correspondentLonden, 11 dec. De Britse regering heeft tot ergernis van Israël supermarkten in eigen land geadviseerd op etiketten van voedingsmiddelen uit de bezette Westelijke Jordaanoever duidelijk aan te geven of ze van Palestijnse herkomst zijn dan wel uit Israëlische nederzettingen stammen. Palestijnse woordvoerders hebben het advies met instemming begroet. Israël heeft echter bij monde van zijn ambassade in Londen verklaard „buitengewoon teleurgesteld” te zijn. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de maatregel tot „radicalisering” van de Palestijnen zal leiden. Israël vreest dat de nieuwe etikettering sommige consumenten ertoe zal brengen producten van de nederzettingen te mijden. Tot dusverre was het voor consumenten moeilijk de exacte herkomst van artikelen vast te stellen omdat…

Yochanan Visser als Crimineel 14

Yochanan Visser met JNF-petje
Yochanan Visser is a Dutch-language analyst for the Israel Facts Group (www.israelfacts.eu), a European media watchdog organization, as well as manager of Israel Facts Monitorgroup and www. israelfacts. eu. He lives in Efrat, Israel.
Yochanan Vissser,
Op 5 oktober 1995 verklaarde premier Rabin tijdens een toespraak in de Knesset over het Israelisch-Palestijnse Interim Overenkomst over een toekomstige Palestijnse staat:
We would like this to be an entity which is less than a state, and which will independently run the lives of the Palestinians under its authority. The borders of the State of Israel, during the permanent solution, will be beyond the lines which existed beforte the Six Day War.
Door de propaganda in de westerse commerciele media is het beeld ontstaan dat Yitzhak Rabin tot het kamp der gematigden behoorde. En dat terwijl hijzelf direct verantwoordelijk was geweest voor de etnische zuivering van tenminste 50.000 Palestijnse burgers uit Lidda en Ram…

Louise O. Fresco 8

Dit schreef professor Louise Fresco in haar NRC-column:Klimaat is uitgegroeid tot de toetssteen van alles wat moreel correct is, een pars pro toto voor veel ongenoegen. Maar Kopenhagen gaat over veel meer dan klimaatverandering, het gaat over onze betekenis als menselijke soort.http://weblogs.nrc.nl/fresco/2009/12/08/kopenhagen-een-topje-in-een-evolutionair-proces/
Deze zin is nog wel begrijpelijk: 'Klimaat is uitgegroeid tot de toetssteen van alles wat moreel correct is, een pars pro toto voor veel ongenoegen.' Hier staat Fresco met opgeheven vingertje tegenover mensen van wie zij denkt dat ze hun vingertje tegen haar opheffen. Haar houding is weliswaar nonsens, maar moet kunnen. Wat niet kan in de massajournalistiek is een zin schrijven die cryptisch is. Deze: 'Maar Kopenhagen gaat over veel meer dan klimaatverandering, het gaat over onze betekenis als menselijke soort.' Wat staat hier nu precies?

Allereerst die tegenstelling waarmee ze de zin begint: 'Maar'. …

Peter van Walsum Oud-Diplomaat 12

Een van de vele honderduizenden Irakese slachtoffertjes van het sanctiebeleid waarvoor Peter van Walsum mede verantwoordelijk was.

Peter van Walsum is lid van de huidige:
Commissie van onderzoek besluitvorming Irak De commissie bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.): M.G.W. den Boer, A.P. van Walsum, W.J.M. Davids (vz), M.J. Schwegman, N.J. Schrijver, T. Koopmans, J.J.G. van der Bruggen (secr) en C. Fasseur.
Op 3 maart 2009 is de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak aan haar werkzaamheden begonnen. Deze onafhankelijke commissie doet onderzoek naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in de periode zomer 2002 tot zomer 2003. De commissie presenteert de resultaten op
12 januari 2010.http://www.onderzoekscommissie-irak.nl/#pagina=849
Naar aanleiding van het feit dat Van Walsum lid is van een door de regering aangestelde commisie die de houding van onder andere premier Balkenende tegen het licht moet houden, stelde ik de woo…