Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november 8, 2009 weergeven

De Israelische Terreur 1024

OP-ED CONTRIBUTORIsraelis and ObamaBy HENRY SIEGMANPublished: November 1, 2009Polls indicate that President Obama enjoys the support of only 6 to 10 percent of the Israeli public — perhaps his lowest popularity in any country in the world.According to media reports, the president’s advisers are searching for ways of reassuring Israel’s public of President Obama’s friendship and unqualified commitment to Israel’s security.That friendship and commitment are real, President Obama’s poll numbers in Israel notwithstanding. Secretary of State Hillary Rodham Clinton sought to reinforce that message during her visit to Israel. The presidential envoy George Mitchell has reportedly been asked to make similar efforts during his far more frequent visits to Jerusalem.The White House is about to set a new record in the number of reassuring messages and video greetings sent by an American president to Israel, as well as to Jewish organizations in the United States, on this subject. Plans for a presi…

De Israelische Terreur 1023

Israel's "Pathology"Saturday 14 November 2009by: Ira Chernus, t r u t h o u t | Op-EdFrom the outside, it looks like Obama and his advisers are drifting without a rudder, unable to guide themselves, much less the Israelis and Palestinians, toward the peace the president says he's committed to. Pundits chalk it up to the administration's ineptitude or the power of the Israeli lobby or the chaotic state of Palestinian politics, or all of the above.Perhaps, though, none of these factors ultimately make much difference. Perhaps it matters not a whit what the US or the Palestinians do, because the Israeli government and the bulk of Jewish Israeli voters are just too sick to move toward a just peace. At least that's one man's opinion.The Jewish Israeli body politic is diseased, that one man writes, because it has not adjusted to the Jews' reentry into history with a state of their own. Too many Jews are still stuck in the ancient feeling of powerlessness an…

De Muur

Er is 1 groot verschil tussen de Chinese Muur en de Israelische Muur. De Israelische Muur is net als de Berlijnse Muur was, de afscheiding loopt dwars door een gemeenschap heen, zonder rekening te houden met de omgeving. De Chinese Muur daarentegen 'runs along the tops of the moutains,' past zich aan aan de omgeving. Het gemeenschappelijke is dat al deze muren samenlevingen uiteenscheuren, of zoals de Chinese fotograaf Chen Changfen, die het fotograferen van de Chinese Muur tot zijn levenstaak heeft gemaakt, desgevraagd verklaarde: 'After all the Great Wall is a wall, and it is a wall that divides. If the Wall no longer exists, then people can get along with each other without obstruction.'


Zolang de Israelische Muur blijft staan weet de buitenwereld dat de Joden in Israel niet met de ander willen samenleven. Die Muur moet dat verhinderen. Die Muur is de versteende angst die ontstaan is doordat ze de Palestijnen niet in de ogen durven en daardoor kunnen kijken. Het sl…

Martelen 113

Verdachte 9/11 onderging 183 keer waterboarding

Uitgegeven: 20 april 2009 09:28
Laatst gewijzigd: 20 april 2009 13:57

NEW YORK - Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington heeft in maart 2003 183 keer waterboarding ondergaan, een verhoortechniek waarbij een verdachte het gevoel krijgt te verdrinken.


Dat blijkt uit een memorandum van het Amerikaanse ministerie van Justitie, aldus The New York Times maandag.
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA blijkt de methode veel vaker te hebben toegepast dan eerder was gemeld.

Behalve Khalid Sheikh Mohammed, het vermeende brein achter de aanslagen, onderging Abu Zubaydah de verhoormethode.
De naaste medewerker van Osama bin Laden, leider van het terroristennetwerk Al-Qaeda, werd in augustus 2002 zeker 183 keer aan waterboarding onderworpen.
Obama
President Barack Obama, die maandag het CIA-hoofdkwartier bezoekt, heeft waterboarding verboden. Het memorandum is vrijgegeven door de regering, zeer tegen de zin…

De Israelische Terreur 1022

Het is tijdens de herdenking van de val van de Berlijnse Muur voor zover ik weet geen van mijn collega's opgevallen dat in de geschiedenis stenen afscheidingen nooit een succes zijn geweest.Opvallend is dan ook dat de NRC de Israelische muur blijft kwalificeren als een 'veiligheidsmuur', daarmee een rechtvaardiging suggererend die er niet is, aangezien in 2004 het hoogste rechtscollege ter wereld nog eens bepaalde dat deze 'scheidingsmuur' illegaal is, even illegaal als de Joodse nederzettingen in bezet gebied.Muren om groepen mensen apart te houden werken nooit. In het schitterende fotoboek The Great Wall of China schrijft de Britse historicus Jonathan Spence dat de Chinese Muur 'as far as we can now tell, for most of its existence a failure' was 'it ate up cash and human lives, it was unimaginative conceptually and ineffective strategically, and it led China to be seen as static and tradtion-bound.' Vooral dat laatste is interessant, het leven en …

Rutger Pontzen van de Volkskrant 5

De lezers van The New York Times konden deze week een aantal interessante artikelen lezen over de wheeling en dealing van het gecorrumpeerde kunstwereldje. Zo meldde de Times:
November 11, 2009, 3:30 pmMuseum Directors on Collectors and ExhibitionsBy ROBIN POGREBINAn article on Wednesday described concerns in the art world over the propriety of a coming show at the New Museum that will feature the private collection of a museum trustee, Dakis Joannou. In interviews, the directors of the Brooklyn Museum and the Metropolitan Museum of Art discussed their recent exhibitions featuring private collections. “With the prosperity generated through the city in the last 20 years, a lot of people have invested very heavily, especially in the contemporary art market. Both they and the dealers with whom they work have a vested interest in creating profiles for their artists and maintaining high prices. There is pressure to keep these artists in the public eye.” While there may be an intellectual r…

Recessie Voorbij?

Trouw bericht: Nederlandse economie groeit weer licht
Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden kromp de economie met 3,7 procent nog fors, maar minder sterk dan in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepresenteerd.Na vier kwartalen op rij van economische krimp, is de Nederlandse economie in het derde kwartaal weer licht gegroeid. Daarmee is Nederland officieel niet meer in recessie. Het herstel zorgt nog niet voor meer werkgelegenheid: het aantal banen is in het derde kwartaal met 143.000 gekrompen ten opzichte van een jaar geleden, een daling van 1,8 procent. De daling is veel sterker dan in voorgaande kwartalen, waarmee de werkgelegenheid volgens het CBS in rap tempo achteruit gaat. http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article2913412.ece/Nederlandse_economie_groeit_weer_licht.html
Kan iemand mij dit uitleggen, want ik begrijp deze bewering niet: 'Vergeleken met hetze…

Willem van Genugten en de Mensenrechten 25

Beste Willem van Genugten,
Je belde mij gisteren en vroeg me aan het eind van het telefoongesprek of ik mijn alternatief eens wilde opschrijven. Dat had ik al gedaan, maar kennelijk niet duidelijk genoeg. Welnu, mijn alternatief is kortweg deze: boycot Israel, net zoals destijds Zuid Afrika. Alleen dwang zal de 'Joodse staat' tot inkeer brengen. Israel moet gedwongen worden het internationaal recht te respecteren. Dat kan op verschillende manieren.
1. De EU is volgens artikel 2 van het eigen Associatie-Akkoord verplicht om de mensenrechten een wezenlijke rol te laten spelen in de overeenkomst met Israel. Gezien alle rapporten over de grootschalige en langdurige mensenrechtenschendingen van de zionistische staat moet het Associatie-Akkoord worden opgeschort. Je kunt daar als hoogleraar internationaal recht publiekelijk op wijzen. Of het recht wordt gerespecteerd of niet. Er is geen tussenweg, net zo min als een vrouw een beetje zwanger kan zijn.
2. We kunnen van de Nederlandse pa…

Willem van Genugten en de Mensenrechten 24

Beste Willem van Genugten,Je schrijft mij:Het vertrekpunt van je blogs ligt in de observatie dat ik met de toonzetting van mijn stuk Van Agt zou hebben willen ridiculiseren of iets dergelijks. Dus heb ik moeite gedaan om Van Agt's geheime telefooonnummer te achterhalen en hem zelf maar eens gebeld (gistermorgen). Ik voel me niet vrij om uit dat gesprek te citeren, maar ik kan je wel melden dat Van Agt, antwoordend op een open vraag van mijn kant hoe hij dat stuk heeft ervaren, aangaf zich VOLSTREKT NIET niet gekwetst of geridiculiseerd te voelen. Integendeel: hij ziet het net als ik als een zakelijk verschil van inzicht. Als je me niet gelooft, zal ik hem vragen of ik jou zijn telefoonnummer mag doorgeven.

Met hartelijke groet,

Willem

Dank je Willem voor het aanbod, maar het hoeft niet. Ik heb geen reden om je te wantrouwen. Dit punt is opgelost, blijft een ander punt over: ik vrees dat jij mijn kritiek niet hebt begrepen wanneer je dit stelt: 'Het vertrekpunt van je blogs ligt i…

Willem van Genugten en de Mensenrechten 23

Willem van Genugten,
Je schrijft mij dat Lieberman dan wel zijn dank mocht komen overbrengen voor de Nederlandse steun bij het saboteren van het Goldstone-rapport maar dat jij 'niet de indruk dat hij de kans heeft gekregen die dank over te brengen. Minister Verhagen heeft hem bepaald niet vriendelijk ontvangen. De Volkskrant bijv. schreef dat tegenzin het gesprek beheerste, en dat is ook af te zien aan de foto's van Verhagen.'
Willem, misschien is het onthulling voor je, maar de politiek is doorgaans toneelspel. Nadat alle Nederlandse commerciele massamedia Lieberman als een extremist hadden afgeschilderd, vlak voor zijn komst naar ons land, kon geen enkele politicus net doen alsof we hier te maken hadden met een grote vrijzinnige bewonderaar van de democratische rechtstaat Nederland. Minister Verhagen is geen domoor, maar een geslepen politicus. Opletten dus, want achter de schermen, waar wij niet bij zijn, gaat de handel gewoon door, en wel om de simpele reden dat sinds he…

Willem van Genugten en de Mensenrechten 22

'Upgrading of Israel's relations with the European Union... in order to continue the fight against terrorism.'

Willem van Genugten,
Je schrijft me: 'Je citeert een bericht waaruit zou blijken dat Lieberman naar NL kwam om Verhagen te bedanken voor zijn steun in de Mensenrechtenraad.'
'Zou blijken.' Dit is de offciele verklaring van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken:
'Foreign Minister Liberman will hold discussions with his hosts in Denmark and the Netherlands on the upgrading of Israel's relations with the European Union as well as bilateral issues. He will also discuss with them regional issues, including the violation of UN Security Council resolutions by Iran and Syria in the wake of Israel's interception of the arms ship last week. He will also stress the importance that the democratic states oppose the Goldstone report, in order to continue the fight against terrorism. FM Liberman will convey to the Dutch leaders his apprecia…