Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november 12, 2006 weergeven

Nederlandse Leger Martelt 7

NRC bericht: ‘Hardhandig verhoren’ is voor VN marteling.
Juridisch gezien is er geen ruimte voor misverstand: martelen mag niet. Vraag is alleen of de verhoormethoden van Nederlandse MIVD’ers in Irak als zodanig gedefinieerd kunnen worden.
Door onze redacteur Folkert Jensma
Martelen mag niet. Uitzonderingen bestaan niet. Er zijn weinig vergrijpen tegen de rechten van de mens die zo helder en onomstotelijk zijn geformuleerd als het verbod op martelen. Het mag niet van de hier geldende wetten en verdragen. Niet in Nederland. En het mag ook niet daarbuiten door Nederlanders of dankzij Nederland. Zowel de militairen die zich er in Irak schuldig aan maakten kunnen worden vervolgd, als de Staat die het toeliet.
De splinternieuwe wet Internationale Misdrijven uit 2003 omschrijft martelen als „het opzettelijk veroorzaken van ernstige pijn of ernstig lijden, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk, bij een persoon die zich in gevangenschap of in de macht bevindt van degene die beschuldigd wordt”. Mar…

Martelen 57

Deze misdaden worden militair en politiek gesteund door het Nederlandse kabinet. 'End Torture by the United States.
Protest military intelligence training that fosters humiliation, intimidation and torture.Sunday, November 19, 2006 - 2:30 to 4:00 PMHeadquarters for Army Intelligence Training Fort Huachuca, ArizonaNortheast Corner of Fry Avenue and Buffalo Soldier Trail in Sierra Vista, Arizona.Survivors of torture by the United States will share their stories at this protest.The Army Intelligence Training Center at Fort Huachuca educates military personnel in torture and these students go on to train people in torture all across the globe. The United States is responsible for using torture and training other governments in the most modern methods of torture. The Human Resource Exploitation Training Manual was published by Army Intelligence Training Center at Fort Huachuca. It is used to train people in torture. Abu Ghraibis only one of many places where the U.S. tortured opponents…

Nederlandse Leger Martelt 6

Het Parool bericht: '"Martel"-verhoor is deel van training. Den Haag- Officieren mogen van de legertop krijgsgevangenen gekneveld en geblinddoekt ondervragen, waarbij de gevangenen desnoods urenlang in pijnlijke houdingen worden gedwongen... Emeritus hoogleraar humanitair oorlogsrecht Frits Kalshoven vindt dat het Verdrag (Geneefse Conventie svh) met de gebezigde verhoormethode wel degelijk geschonden wordt. "Militairen mogen niets doen wat ook maar een beetje vervelend is. Je overschrijdt artikel 17 al als je tegen iemand vloekt."' Volgens deskundige juristen is het oorlogsrecht zo strikt om te voorkomen dat er een glijdende schaal ontstaat, die begint bij vloeken en eindigt met martelingen. Voorop staat de integriteit van het lichaam van de gevangene, die vanuit het standpunt van het recht gezien nog steeds onschuldig is. Bovendien: het doel van martelen is informatie verkrijgen. En lukt dat niet met vloeken, dan gebruikt de beul steeds wredere methoden, …

Wijsheid 7

'Every part of this soil is sacred in the estimation of my people. Every hillside, every valley, every plain and grove, has been hallowed by some sad or happy event in days long vanished. Even the rocks, which seem to be dumb and dead as they swelter in the sun along the silent shore, thrill with memories of stirring events connected with the lives of my people. And the very dust upon which you now stand responds more lovingly to their foorsteps than to yours, because it is rich with the blood of our ancestors and our bare feet are conscious of the sympathetic touch.' Chief Seattle. Suqwamish and Duwamish.

Klimaatverandering 58

'Published on Wednesday by Agence France Presse
Climate Change Is as Serious as WMD: Annan.
by Bob Egelko.

UN chief Kofi Annan demanded that world leaders give climate change the same priority as they did to wars and to curbing the spread of weapons of mass destruction.
Annan made the appeal as he launched a three-day gathering of environment chiefs, tasked with stepping up action against global warming.
In his valedictory speech to the annual meeting, the UN secretary-general painted a sombre tableau about the effects of climate change, especially on impoverished countries that were least to blame for it.
And he lacerated the fast-shrinking minority of politicians or scientists who still denied there was any threat as "out of step, out of arguments and out of time."
Climate change imperils agriculture through drought and coastal cities through rising sea levels, poses a health threat by spreading mosquito-born disease and could lead to billion-dollar weather calamities, said A…

Nederland en Afghanistan 104

Gisteren berichtte Trouw:'Afghanistan / Situatie van vrouwen nog net zo slecht als tijdens taliban.
Vijf jaar na de val van de taliban is er voor Afghaanse vrouwen nauwelijks iets verbeterd. Steeds meer meisjes steken zichzelf in brand om aan hun moeilijke leven te ontsnappen.
Het grootste aantal zelfverbrandingen vond plaats in het westelijk gelegen Herat, een provincie die grenst aan Iran. In de hoofdstad Kaboel werd dit jaar al 36 keer melding gemaakt van een zelfverbranding, een verdubbeling ten opzichte van 2005.
Per jaar plegen honderden Afghaanse vrouwen en meisjes zelfmoord, vaak omdat ze gedwongen worden te trouwen of veelvuldig worden mishandeld. Volgens de niet-gouvernementele organisatie Medicale Mondiale vond in 2003 zo’n driehonderd keer een zelfmoord plaats en neemt dat aantal toe. Exacte cijfers zijn moeilijk te geven omdat de politie en ziekenhuizen er nauwelijks gegevens over bijhouden. Afghaanse families verzwijgen de doodsoorzaak vaak uit schaamte, omdat zelfmoord…

De Israelische Terreur 122

Anja Meulenbelt verblijft op dit moment in Gaza en bericht daar vandaan op haar weblog. Vandaag had ze dit bericht:

How a Beit Hanun family was destroyed

http://www.haaretz.com/hasen/spages/786928.html

By Amira Hass

The first shell that struck the house sent up a big cloud of dust and smoke. The parents and older children felt around in the sudden darkness of the morning, looking for the small children - to see if anyone had been hurt, to find and hold them, to run with them into the street.Zahar, 33, is now lying wounded in the hospital in Beit Hanun; she has undergone one operation to remove shrapnel from her abdomen and is waiting for another on her leg. She was unhurt by the first shell. So was her 9-year-old son Sa’ed. They lived on the first floor of the house, in the east wing. After the first shell, she ran to where he was sleeping under the window. The light filtered in through the cloud of dust, and she saw his blanket was covered by fragments of broken glass. She pulled it off…

Nederlandse Leger Martelt 5

Dit is het hoofd van Hans Laroes. Hans is hoofdredacteur van het NOS Journaal. Door zijn collega's wordt Hans niet gezien als een groot licht, om het maar zo voorzichtig mogelijk te stellen. Vanochtend schreef Laroes een directief voor zijn ondergeschikten, de radio en televisieredacties van de NOS, waarin hij zonder overleg met deze redacties bepaalde dat de Nederlandse militaire schendingen van de mensenrechten 'wangedrag' moesten worden genoemd. Dus geen marteling, maar 'wangedrag.' Hans is geen jurist maar toch dacht hij de juiste benaming te hebben gevonden. Zijn ondergeschikten lachten er besmuikt over, toen ze juristen vroegen hoe dit 'wangedrag' genoemd moest worden, want deze deskundigen antwoordden onmiddellijk dat dit gedrag in strijd is met het internationaal recht. Het maakt in wezen niet uit wat men het precies noemt, wrede behandeling of onmenselijke behandeling, vernederende behandeling, het is absoluut in strijd met de normen en waarden van…

Nederlandse Leger Martelt 4

Hier begon het mee, de eerste foto's van Amerikaanse militairen die Irakezen martelden en zo nodig vermoordden in opdracht van hun superieuren. En die reageerden weer in directe opdracht van Rumsfeld en naar nu vermoed wordt ook president Bush. Het kabinet Balkenende heeft nooit de politieke consequenties getrokken uit deze oorlogsmisdaden en grove schendingen van de mensenrechten. Integendeel zelfs. De Nederlandse regering steunde door het zenden van troepen de Amerikaanse terreur. Het kabinet negeerde expliciete waarschuwingen van Nederlandse deskundigen (zie AIV) en bleef de VS en het Verenigd Koninkrijk steunen in hun terreur. Nu blijkt dat ook Nederlandse militairen zelf hebben gemarteld. Er zal ongetwijfeld een hele discussie volgen over wat nu martelen is en wat niet, maar feit is dat het in strijd is met het internationaal recht. Er gaat ongetwijfeld nog meer bekend worden over de Nederlandse 'incidenten' zoals ze nu al eufemistisch genoemd worden. Ander feit is d…

Nederlandse Leger Martelt 3

Nu we weten dat er door Nederlandse militairen in Irak is gemarteld, wat gebeurt er precies in Afghanistan? Van de Adviesraad Internationale Vraagstukken die de Nederlandse regering adviseert over zaken die onder andere de mensenrechten aangaan kreeg ik net de volgende email: 'Geachte heer Van Houcke,

Bestaat hier een verband met het volkskrant artikel van hedenochtend? En wat bedoelt u precies met 'het gevaar van betrokkenheid' ?

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de eerbieding van de mensenrechten zoals geformuleerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 een hoofdaandachtspunt van de AIV is. Een van de permanente AIV commissies - commissie mensenrechten - houdt zich speciaal hiermee bezig. Dit heeft zijn weerslag gevonden in tal van adviezen, voor een overzicht daarvan verwijs ik naar onze web-site http://www.aiv-advies.nl/.

Meer concreet wijs ik bijvoorbeeld op een van onze laatste adviezen "terrorismebestrijding in mondiaal en europees p…

Lex Runderkamp 3

Gisteren vroeg ik de strafpleiter Victor Koppe waarom zijn kantoor had geweigerd om met NOS verslaggever Lex Runderkamp te praten over het zogeheten Samir A. proces. Koppe, is samen met Britta Böhler, advocaat van Samir A. Hij verklaarde

‘Het heeft een lange voorgeschiedenis. We gaan niet zomaar iemand uitsluiten. De kritiek op hem en eigenlijk ook op veel journalisten die dit soort zaken volgen, is dat alles wat het Openbaar Ministerie presenteert met een zeker sensatiegevoel wordt gebracht als belangrijk bewijs en datgene wat de verdediging week in week uit aanvoert, en vaak ontlastend is, in een bijzin wordt gemeld. Heel concreet: vorige week berichtte Runderkamp wel uitvoerig over de beweegredenen van de officier van justitie om tegen Samir A. 15 jaar te eisen, maar toen wij woensdag een uitvoerig urenlangdurend pleidooi van 166 pagina’s hielden waarin de verdediging punt voor punt probeerde het bewijs onderuit te halen, was deze verslaggever er niet. Dat is iets wat al jarenlang g…

Nederlandse Leger Martelt 2

Net verstuurd via email


´Geachte heer De Wit. Geachte heer De Wit. 24 maart 2006 stuurde ik u de volgende aangetekende brief:

Aan de Hoofdofficier van Justitie
van het Arrondissementsparket Amsterdam,
mr. L.A.J.M. de Wit

Geachte heer De Wit,

Ondergetekende doet hierbij aangifte van een strafbaar feit, te weten: schending van het internationaal recht door minister van Defensie Henk Kamp en de Nederlandse militairen die in de Afghaanse provincie Kandahar van terrorisme verdachte personen aan de Amerikaanse autoriteiten hebben overgedragen, terwijl algemeen bekend is dat deze bondgenoot in de zogeheten ‘war on terror’ stelselmatig de mensenrechten van deze categorie gevangenen schendt. Niet voor niets verklaarde de directeur onderzoek van het bureau Azië van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tegenover de NRC dat ‘de Nederlandse troepen hiermee het risico lopen dat ze handelen in strijd met de mensenrechten.’ De Nederlandse advocaat dr. Liesbeth Zegveld, gespecialisee…

Nederlandse Leger Martelt

Wat iedereen met een beetje verbeeldingskracht al vermoedde is nu bevestigd. De Volkskrant bericht:

'Nederlanders martelden Irakezen.
Van onze verslaggever Jan Hoedeman.
AMSTERDAM - Nederlandse officieren hebben zich schuldig gemaakt aan marteling van tientallen Iraakse gevangenen in de Zuid-Iraakse provincie Al Muthanna. In november 2003 heeft een cel van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) ‘hardhandige tactische ondervragingen’ uitgevoerd.
Tijdens de verhoren hadden de verdachten een stofbril op waardoor ze niets zagen. Afwisselend zijn ze zonder bril ook blootgesteld aan fel licht. De Irakezen zijn natgegooid om ze wakker te houden en hun gehoor werd geprikkeld met ‘bijzonder hoge geluidstonen’. De juridisch adviseur die verplicht aanwezig moet zijn bij dergelijke verhoren, ontbrak.
Het ministerie van Defensie bevestigt deze feiten. ‘Er zijn dingen gebeurd die niet passen in de instructie’, zei directeur voorlichting Joop Veen gisteravond. Veen weet niet of de zaak…

Martelen 56

Een voorbeeld van de Amerikaanse martelingen.Ik ontving vandaag deze email:'* * * MEDIA ADVISORY * * *
Khaled El- Masri, Victim of CIA Kidnapping and Abuse, to Speak of His Ordeal at Washington, DC News Conference

German National’s Case Comes Before Federal Appeals Court on November 28

FOR IMMEDIATE RELEASENovember 15, 2006

CONTACT: Erica Pelletreau, ACLU, (212) 519-7829, 549-2666; media@aclu.org

NEW YORK - In his first-ever trip to the United States, Khaled El-Masri, who was unlawfully abducted, detained and abused by the CIA under its rendition program, will speak at a news conference on Wednesday, November 29 at the National Press Club in Washington, hosted by his attorneys at the American Civil Liberties Union.

El-Masri comes to the United States for the appeal of the ACLU’s landmark lawsuit on his behalf charging former CIA director George Tenet, other CIA officials and U.S.-based aviation corporations with violations of United States and universal human rights laws. El-Masri was…

Nederland en Afghanistan 103

Het staat er echt. De NRC:''Nederlanders lokken aanval Talibaan uit.'''Hilversum, 15 nov. Nederlandse commandotroepen in de Afghaanse provincie Uruzgan lokken bewust aanvallen van de Talibaan uit en opereren in gezelschap van een Amerikaanse officier, die belast is met het verhoor van verdachte Afghanen.
Een en ander blijkt uit de tv-documentaire 09.11 Zulu, onze commando’s aan het werk in Uruzgan die maandag wordt uitgezonden en waarvan vanochtend delen aan de pers zijn getoond. Het uitlokken van aanvallen, teneinde zelf met schieten te kunnen beginnen, en de nauwe samenwerking met een Amerikaanse inlichtingenofficier, die laat weten dat hij geen heil ziet in een duidelijke scheiding tussen de ISAF-missie en de Operation Enduring Freedom, staan op gespannen voet met de beloften die eerder door de Nederlandse regering aan de Tweede Kamer zijn gedaan inzake de missie in Uruzgan.
De uitlokking gebeurt door de jeeps van de commando’s bewust zo op te stellen dat de Talib…

Klimaatverandering 57

De BBC bericht:
'Climate insurance urged for poor.

The UN wants insurance companies to help protect the world's poor against the impacts of climate change.
Insurance-based schemes could make money available to affected communities much faster than traditional aid, its climate meeting in Nairobi was told.
A pilot project in Ethiopia earlier this year insured 62,000 rural families against drought.
Computer models of climate change suggest droughts and floods will become more common across Africa.
Current extreme weather events on the continent affect most severely the livelihoods of people with no access to conventional insurance.
"Every year, the World Bank donates millions in order to repair events and to repair disasters; and we need a step change in the way we manage relief for poorer parts of the world," said Thomas Loster of the Munich Re Foundation, a not-for-profit organisation linked to the re-insurance giant.
"Through public-private partnerships that match seed …

De Israelische Terreur 121

Reuters bericht:

'Top UN rights body to probe Israel's Gaza shelling.

The United Nations top human rights body on Wednesday condemned "gross and systematic" human rights violations by Israel in Gaza and sent a mission to probe the killing of 19 Palestinian civilians by Israeli artillery.
The 47-state Human Rights Council, meeting in special session, approved a resolution brought by Arab and Muslim states that demanded urgent international action to end Israel's repeated military incursions into Palestinian territory.
The President of the Council, Mexican ambassador Alfonso de Alba, was asked to name a high-level team to travel to the Gaza village of Beit Hanoun, scene of last week's shelling, and report back by mid-December.
"The Human Rights Council expresses its alarm at the gross and systematic violations of human rights of the Palestinian people in the occupied territory," said the resolution, which was backed by 32 votes to 6 with 8 abstentions.
Isra…

Al Jazeera en de SP

De Amerikaanse journalist Danny Schechter schreef gisteren op zijn site over Al Jazeera. Al Jazeera is een succes omdat de zender het verlammende monopolie van de commerciele westerse mediaconcerns heeft weten te breken. Honderden miljoenen mensen zien het nieuws zoals het door Al Jazeera wordt gepresenteerd. Een fundamenteel ander beeld dan de westerse massamedia laten zien. Het is een succes omdat mensen op den duur intuitief aanvoelen dat er meer is dan de commercieel ideologische kijk op de wereld. Dat proces is al langer gaande, dat blijkt ook aan het succes van internet. Dat verlangen om vastgelopen structuren te doorbreken blijkt ook uit de winst van de SP en het verlies van de PVDA. Wouter Bos heeft geen geloofwaardig alternatief geboden voor de neoliberale ideologie van christenen en liberalen. Als hij had gewonnen zou hij met het CDA in zee zijn gegaan en was het huidige beleid met enige veranderingen gewoon doorgegaan. De sociaal democraten beseffen niet dat er wereldwijd r…

Martelen 55

De Washington Post bericht:'CIA Acknowledges Two Interrogation Memos: Papers Called Too Sensitive for Release.
After years of denials, the CIA has formally acknowledged the existence of two classified documents governing aggressive interrogation and detention policies for terrorism suspects, according to the American Civil Liberties Union.
But CIA lawyers say the documents - memos from President Bush and the Justice Department - are still so sensitive that no portion can be released to the public.
The disclosures by the CIA general counsel's office came in a letter Friday to attorneys for the ACLU. The group had filed a lawsuit in U.S. District Court in New York two years ago under the Freedom of Information Act, seeking records related to U.S. interrogation and detention policies.
The lawsuit has resulted in the release of more than 100,000 pages of documents, including some that revealed internal debates over the policies governing prisoners held at the military …

Lex Runderkamp 2

Vrijdag 10 november 2006 besteedde het NOS Radio 1 Journaal aandacht aan het zogeheten ‘Samir A. proces.’ Het werd als volgt ingeleid: ‘de zaak van de terreurverdachten Samir A. en vier van zijn vermeende handlangers… Lex Runderkamp volgt voor ons de zaak.’ Eerst even de feiten. Tijdens zijn verslag zei Runderkamp dat in Samir A.’s verklaring van die dag een ‘rare berusting’ zat. ‘Hij verwacht dat hij wordt weggestopt en dat alles wat hij heeft ingebracht niet zo heel veel gewicht in de schaal zal leggen.’ Runderkamp brengt het volgende te berde: ‘Van het videotestament heeft zijn advocaat ook uitgelegd in het pleidooi de afgelopen dagen dat eh, dat eh. Samir zelf zei...’ Waarom ik dit vermeld zal in de loop van dit stukje duidelijk worden. Runderkamp: ‘Er zit wel één punt in zijn verdediging waar ik absoluut wel begrip voor heb en dat is dat maar heel weinig dingen die hij kan doen een andere verklaring in het oog van het publiek hebben gekregen dan gericht op een aanslag.’ De presen…

The Empire 53

'Tomgram: Klare, Bush Goes Over to Imperial Defense.
In September 2002, Arab League head Amr Mussa warned that an invasion of Iraq would "open the gates of Hell" in the Middle East. Four years later, with those gates -- at least in Iraq -- open wide enough to drive a tank through, the look of the Bush administration is suddenly in rapid flux. (The neocons, having ushered in Hell, are being ushered out the door; while the first President Bush's "realists" and their followers are heading in.) Given the nominee to replace Secretary of Defense Donald Rumsfeld, the Gates of Hell may soon have a new meaning. Right now, despite all the anticipation about future Iraq policy changes, the good news that accompanies the nomination of former CIA Director (and, as president of Texas A&M, keeper of the Bush family flame) Robert Gates has little to do with Iraq and lots to do with Iran.
In these early post-election days, the Iran rhetoric at the White House has, in fact…

Klimaatverandering 56

Met het oog op onze verkiezingen: 1 ding weten we zeker. Met een volgende kabinet Balkenende zal zowel de oorlog tegen de mens in het Midden Oosten doorgaan als de oorlog tegen de natuur waarvan de christen Balkenende denkt rentmeester te zijn namens zijn luchtgod. De rest is minder zeker. Wie zou Jezus bombarderen en wat zou Jezus met de natuur doen? Het zijn vandaag de dag klemmende vragen voor de mensheid.

Reuters bericht:

'Global warming isolates Canadians in far north.

TORONTO, Ontario (Reuters) -- Aboriginal communities in Ontario's far north are becoming increasingly isolated as rising temperatures melt their winter route to the outside world and impede their access to supplies.
"The ice doesn't have its solid blue color anymore," said Stan Beardy, the grand chief of Nishnawbe Aski Nation, which represents Ontario's remote First Nations. "It's more like Styrofoam now, really brittle."
"With the toxic waste moving north, and global warming…